SEKRETESSPOLICY

VÄNLIGEN LÄS DENNA SEKRETESSPOLICY NOGGRANT. GENOM ATT TILLTRÄDA ELLER ANVÄNDA VÅR WEBSIDA SÅ BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH SAMTYCKER TILL ATT BLI BUNDEN AV VILLKOREN I DENNA SEKTRETESSPOLICY OCH ANVÄNDNINGSVILLKOREN PÅ DENNA WEBPLATS. OM DU INTE SAMTYCKER till DENNA SEKRETESSPOLICY, VÄNLIGEN ANVÄND INTE WEBSIDAN. DU BÖR KONTROLLERA DENNA POLICY REGELBUNDET FÖR ATT SE OM DET HAR GJORTS NÅGRA ÄNDRINGAR.

Denna sekretesspolicy gäller från och med 02/01/2011

Din sekretess är viktig så ChatRandom, Inc. har skapat följande sekretesspolicy för att låta dig veta vilken information som vi samlar in när du besöker vår websida www.ChatRandom.com (”webplats”), varför vi samlar in den och hur den används. Denna sekretesspolicy förklarar uppgiftsinsamlingen och användningsmetoder på webplatsen. Den tillämpas inte på andra websidor, produkter eller tjänster. Termerna ”du”, ”din”, ”ditt” och ”användare” hänvisar till den användare eller besökare som använder, tillträder eller tittar på vår webplats. Termerna ”ChatRandom”, ”vi”, ”oss” och ”vår” hänvisar till ChatRandom, Inc.

Genom att använda denna webplats, så samtycker du till insamlingen av uppgifter och användningsmetoderna som är beskrivna i denna sekretesspolicy. Vi kan med jämna mellanrum göra ändringar i denna sekretesspolicy som vi kommer att inkludera på denna sida. Det är ditt ansvar att regelbundet se över denna sekretesspolicy och bli informerad om eventuella ändringar av den, så vi uppmuntrar dig att besöka denna sida ofta.

1. Personuppgifter

“Personuppgifter” innebär all information som kan användas för att identifiera en individ såsom, utan begränsningar, för- och efternamn, hem- eller annan fysisk adress, en e-mailadress, telefonnummer, eller annan kontaktinformation vare sig till jobb eller hem. Den här webplatsen kan innehålla funktioner som kräver registrering. Om registrering krävs för att använda den här websidan, eller delar av den, kan ChatRandom samla in personuppgifter från dig när du registrerar dig såsom följande: för- och efternamn, adress (inkluderat postnummer), e-mailadress, telefonnummer, verifieringsdata, ålder, företag, land och annan liknande information. ChatRandom tar även emot och registrerar automatiskt information från din webbläsare till vår server, inkluderat din IP-adress (internet protocol), information om cookies och sidan som du efterfrågar. Vi kan samla in och lagra personuppgifter när du registrerar dig på webplatsen, frågar en fråga, fyller i en blankett, tillträder vissa delar av webplatsen eller skickar oss ett e-mail. Du kan välja att inte delge viss information till oss men då kan det hända att du inte kan utnyttja många av våra funktioner och vi kanske inte kommer att kunna erbjuda dig vissa tjänster.

Vi kan använda dina personuppgifter till att slutföra transaktioner, besvara dina förfrågningar, svara på dina frågor och uppdatera dig om kampanjer, uppdateringar och specialerbjudanden som vi tror kan intressera dig. Dessutom så används dina personuppgifter för att optimera driften av webplatsen, förstärka våra kampanjer och marknadsföringsaktiviteter, förbättra våra produkter och tjänster, delade med tredje parter så som beskrivet i denna sekretesspolicy, felsöka, utföra administrativa uppgifter, hantera tvister, upprätthålla våra avtal, följa lagar och förordningar, samarbeta med brottsbekämpande versamhet och andra ändamål som är nödvändiga för att kunna ge dig den service som du har efterfrågat från oss. Om du använder vår webplats eller en link till vår webplats för att skicka information om en produkt eller tjänst till en annan person så kan vi samla in och lagra dina personuppgifter och personuppgifter om mottagaren. Vi kan använda mottagarens personuppgifter för att låta honom eller henne se eller få tillgång till den information som du begärde att vi ska tillhandahålla.

För personuppgifter som du lämnar om och när du ansöker om ett jobb hos oss kommer vi enbart att använda den informationen för att kontakta dig gällande jobbmöjligheter som kan vara av intresse. Den här informationen kan också användas för att kontakta dig om kungörelser, administration, förfrågan och utredningar, ditt konto, ändringar av webplatsen eller policys, kampanjerbjudanden eller andra marknadsföringsaktiviteter och för att efterfråga synpunkter via undersökningar och enkäter.

Vi kan emellanåt skicka e-mail till dig med kampanjer rörande vår produkt, reklamkampanjer och erbjudanden om tjänster. Du får möjligheten att undantas från att få e-mail innehållande kampanjer genom att helt enkelt följa instruktionerna om hur man avslutar prenumerationen som visas i varje e-mail från oss.

2. Ej personligt identifierbar information

Vi eller våra tjänsteleverantörer samlar in och lagrar viss annan information när du interagerar med webplatsen. Till exempel, så samlar vi in din IP-adress (internet protocol), URL, information om webläsaren och referensplats för domännamnet varje gång som du besöker webplatsen. Vi samlar även in information angående kunders trafikmönster, användning av webplatsen, träffar på våran server, sidvisningar, datum och tid för din fråga och navigeringsmönster. Informationen som samlas in på det här sättet ger oss inte någon personligt identifierbar information om användare. Denna ej personligt identifierbara informationen hjälper oss att spåra våra användares lokalisering, hjälper att fastställa högtrafikerade områden och underlättar analyser om det mest effektiva sättet att kommunicera med våra användare. Som en del av en fortlöpande undersökning kan vi också använda anordningar som kallas ”web beacons” som hjälper oss att identifiera när e-mail skickade till dig har mottagits och blivit lästa.

Som många andra websidor kan vi även använda standardtekniker såsom ”cookies” som är filer placerade på din dators hårddisk genom de webplatser som du besöker, inklusive utan begränsningar, lokalt delade objekt (även kallade ”flash cookies”). Cookies är små textfiler som lagras på din dators webläsare när du besöker vår webplats. Webplatser använder tillfälliga cookies kallade ”sessions” cookies för att försäkra att du blir igenkänd när du förflyttar dig från en sida till en annan på samma webplats och att all information som du har skrivit blir ihågkommen. Websidor använder också cookies som kallas ”persistent” cookies för att möjliggöra att en websida kan minnas dig vid efterföljande besök, snabba på och förbättra din upplevelse av de tjänster och funktioner som erbjuds. Vi kan installera båda persistent och session cookies när du besöker vår webplats. Vi använder cookies för att förbättra vår webplats och för att göra den enklare att använda. Cookies tillåter oss att känna igen användare och undvika upprepade förfrågningar för samma information. De flesta webläsare accepterar cookies tills dess att du ändrar dina webläsarinställningar till att neka dem. Om du blockerar eller nekar åtkomst för cookies, eller raderar cookies efter att du har besökt vår webplats, kan det hända att du inte kommer att få tillgång av vissa funktioner på vår webplats.

Vi kan använda en combination av din IP-adress, cookies och annan information för att identifera dig och din dator när du besöker denna webplats och för att ge oss möjlighet att, efter eget gottfinnande, omedelbart och utan varsel, blockera, upphäva eller säga upp dig, tillfälligt eller permanent, från att se, få tillgång till eller använda denna webplats eller dess innehåll och tjänster (a) om du har brutit mot eller åsidosatt våra användarvillkor som du hittar på "Terms"; (b) om du har brutit mot, överträtt eller förskingrat ChatRandoms eller någon tredje parts immateriella rättigheter, äganderätt, sekretess, kontraktsrätter eller andra rättigheter; eller (c) av någon annan orsak eller utan anledning. Du samtycker till att ChatRandom inte ska vara skyldig dig eller någon tredje part för någon sådan blockering, avstängning eller uppsägning. Vid händelse av en sådan överträdelse, förbehåller vi oss alla våra rättigheter och åtgärder enligt denna sekretesspolicy och användarvillkor, i lag, och i eget kapital.

Den ej personligt identifierbara informationen som vi samlar in är också använd till att analysera och förbättra webplatsen och för att hjälpa oss att ge våra kunder en tillfredställande och trevlig upplevelse online. Vi kan även använda den ej personligt identifierbara informationen för att felsöka, utföra administrativa uppgifter, hantera webplatsen, följa lagar och förordningar samt att samarbeta med brottsbekämpande verksamhet. Vi kan också använda denna insamlade information för att undersöka webplatsanvändning och för att samla in bred demografisk information.

3. Är informationen delad, lagrad eller offentliggjord?

ChatRandom hyr inte ut eller säljer personuppgifter som har samlats in till tredje parter. Eftersom det inte förväntas någon sekretess kan ChatRandom offentliggöra personuppgifter när det krävs så enligt lag eller i tron att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) följa lagen eller juridisk process, ett domstolsbeslut eller när en stämning delges ChatRandom eller webplatsen för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter, (b) att arbeta med brottsbekämpning att utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot misstänkta eller illegala handlingar eller bedrägerier på webplatsen, (c) skydda och försvara rättigheter, egendom eller säkerhet för oss eller tjänsteleverantörer (definierat nedan), licenstagare, affärspartners, agenter, kunder, användare, eller andra, eller (d) agerar i situationer som innebär faktiska eller potentiella hot mot den fysiska säkerheten för någon person, brott mot våra avtal, missbruk av denna webplats, brott mot säkerheten i denna webplats eller som behövs för att skydda våra system, företag, användare eller andra. Vi kan lämna ut information som erhålls från dig via webplatsen, inklusive personuppgifter till en efterträdare som en del av en sammanslagning, förvärv eller annan försäljning av våra tillgångar eller företag eller om vi ansöker om konkurs.

Dessutom kan vi offentliggöra insamlad information till annonsörer. I dessa situationer delar vi inte någon information som skulle kunna användas för att identifiera dig. Vi kan lämna ut volym eller statistiska uppgifter om användning som en representativ målgrupp för annonsörer

Vi kan avtala med tredjepartsleverantörer, affärspartners eller personer att tillhandahålla vissa varor och tjänster, inklusive, utan begränsning, drift, administration, underhåll eller värd för webplatsen , betalningshantering och tillstånd, distribution, datahantering, marknadsföring och PR- stöd, felsökning, kundsupport, varor och tjänster, eller företag som erbjuder likheter, frekventa användare, och belöningsprogram, etc., ( "tjänsteleverantörer" ;) . Vi erbjuder tjänsteleverantörerna den information som behövs för att utföra dessa tjänster med kravet på att de enbart använder informationen i samband med deras tjänster för oss . Våra tjänsteleverantörer kan anlita utomstående parter för att utföra tjänster i samband med driften av vår verksamhet . Exempel på dessa tjänster är betalningshantering och tillstånd, orderhantering och sjöfart, och webplatshotell, marknadsföring eller utvärdering. Våra tjänsteleverantörer kan lämna personuppgifter till dessa tredje parter, men vi tillåter dem att använda denna information enbart i samband med de tjänster som tjänsteleverantörerna utför för oss. Vi avsäger oss allt ansvar för, och du accepterar härmed att hålla oss fria från skador oraskade av de åtgärder från sådana tjänsteleverantörer. Användning av personuppgifter är föremål för sekretesspolicyn för sådana tjänsteleverantörer, och deras tredje parter, och de åtgärder av sådana tjänsteleverantörer, och deras tredje parter, är utanför vår kontroll.

Webcam-bilder kan bli tagna från Chatrandoms videochattar och uppladdade på Chatrandoms server och övervakade för dåligt uppförande. Tagna bilder kan också bli lagrade och använda för att förbättra Chatrandoms övervakningsprocess. Övervakning är inte perfekt och du kan fortfarande stöta på användare i videochat som överträder våra villkor, du använder denna tjänst på egen risk.

Registrerna om dina chattar som Chatrandom behåller kan bli delade med tredje parter för brottsbekämpning, för att övervaka och genomdriva efterlevnad av Chatrandoms användarvillkor eller för att förbättra Chatrandoms övervaknings-och tillsynsåtgärder

Chatrandom använder Google Analytics för att spåra ej personligt identifierbar information om användning av webplatsen. Google förser ett webläsartillägg för att välja bort Google Analytics. browser add-on to opt out of Google Analytics.

4. Hur du kan komma åt eller ändra din information

Om vi erbjuder dig att registrera dig hos oss och du har skapat ett konto på webplatsen så kan du komma åt eller ändra dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto och redigera din profil. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord och kontoinformation hemligt hela tiden.

Om du inte har ett konto hos oss som är tillgängligt på webplatsen så kan du komma åt eller ändra dina personuppgifter, som vi samlar in online och behåller, genom att skicka ett e-mail till oss på info at chatrandom dot com

Vi kan behålla ursprunglig och uppdaterad information av anledningar såsom tvång, tvistlösning, felsökning, registerbehållning och upprätthållandet av våra avtal. Av säkerhetsskäl så kan vi efterfåga information för att kunna verifiera din identitet innan vi kan bevilja åtkomst eller göra ändringar av din information.

5. Tillkännagivande av sekretessrättigheter för invånare i Kalifornien

California Civil Code Section 1798,83 ("Koden") tillåter användare av vår webplats, som är invånare i Kalifornien och som vi har mottagit personuppgifter ifrån, att begära viss information från oss gällande vårt utlämnande av personuppgifter till tredje parter menat för marknadsföring.

Såsom krävs enligt koden, på din efterfrågan kommer vi att delge dig kategorierna av personuppgifter som vi samlar in genom webplatsen och kategorierna av tredje parter eller personer med vilka sådana personuppgifter kan delas för direkt marknadsföring. Kalifornisk lag kräver att vi informerar dig, på din begäran, om (a) de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och de tredje parter som vi delar denna information med, (b) namn och adress på de tredje parter samt (c) exempel på de produkter som marknadsförs av dessa tredje parter. För att göra en sådan begäran, vänligen skicka ett e-mail till info at chatrandom dot com eller skriv till oss på: 244 5th Ave. # 1835, New York, NY 10001, United States.

Koden tillåter dig att kontrollera parterna som vi delar personuppgifter med och de specifika personuppgifter som du inte vill ska bli delade med dessa parter. När du kontaktar oss, vänligen ange ditt namn, adress, e-mailadress och vilka personuppgifter som du inte vill att vi ska dela med tredje parter för direkt marknadsföring. Denna förfrågan ska skickas via e-mail, där det framgår att det är till vår juridiska avdelning, info at chatrandom.com och märkt “California Customer Choice Notice”. Vänligen tillåt 30 dagar för svar. Vänligen notera att det inte finns någon kostnad för att kontrollera delningen av personuppgifter eller för att genomföra denna förfrågan.

Vi är enbart skyldiga att svara på en förfrågan per kund varje år och vi är inte skyldiga att besvara förfrågningar gjorda på andra sätt än till ovan nämnda e-mail adress.

6. Säkerheten av dina uppgifter

För att skydda sekretessen av dina personuppgifter som du överlämnar genom webplatsen använder vi oss av kommersiellt rimliga säkerhetsmetoder som gör det tekniskt möjligt för oss att skydda användaruppgifter som vi samlar in mot obehörig åtkomst, inklusive utan begränsning, fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder

Förutom vad som anges i denna sekretesspolicy, använder vi kommersiellt rimliga åtgärder för att begränsa åtkomst till dina personuppgifter för våra anställda, ombud och tjänstemän som behöver informationen för att kunna utföra sina uppgifter. Var dock medveten om att webplatsen och våra tjänster körs på mjukvara, hårdvara och nätverk, att någon komponent kan, då och då, kräva underhåll eller ha problem eller brytas mot säkerheten utanför vår kontroll. Vi kan inte garantera säkerheten för den information på och som skickas från vår webplats och vi är heller inte ansvariga för handlingar och underlåtenhet av någon tredje part som mottar informationen. Observera att, trots våra bästa avsikter och de riktlinjer som anges i denna sekretesspolicy, kan ingen dataöverföring via Internet garanteras att vara 100% säker

7. Vad händer när du länkar till eller från en annan webplats.

Webplatsen kan innehålla länkar till andra websidor drivna av tjänsteleverantörer, våra affiliates eller andra tredje parter. Vi är inte ansvariga för sektretesspolicys, praxis och innehåll på sådana andra sidor. Vänligen uppmärksamma att metoderna i denna sekretesspolicy inte gäller för information insamlad från andra sidor. När du lämnar webplatsen, så gäller sekretesspolicyn och praxis från den andra webplatsen. Vi uppmanar dig att vara medveten att deras sekretesspolicys och praxis när du besöker dessa andra webplatser och överlämnar personuppgifter. Du är ansvarig för att granska sekretesspolicyn och praxis för varje webplats som du besöker.

8. Internationella överföringar

Personuppgifter insamlad på webplatsen kan lagras och bearbetas i USA eller något annat land där ChatRandom eller sina affiliates, dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet och genom att använda webplatsen samtycker du till sådan överföring av information utanför ditt land.

Du samtycker till att följa alla lokala lagar, regler och bestämmelser gällande uppträdande online och accepterat innehåll. Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser om överföring av data som exporteras från USA eller det land där du bor.

9. Barn.

Denna webplats är till för personer över 18 år (eller behöriga där 18 år inte är myndighetsåldern, så åtminstone myndighetsåldern för sådan behörighet) . Denna webplats och ChatRandom samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 18 år (eller behöriga där 18 år inte är myndighetsålder, åtminstone myndighetsåldern för sådan behörighet) eller barn under 13 år . Varje person som lämnar sina uppgifter till ChatRandom via webplatsen eller någon annan del av webplatsen förmedlar till ChatRandom att de är 18 år eller äldre (eller behöriga där 18 år inte är myndighetsålder, så åtminstone myndighetsåldern) . Om du är under 18 år (eller obehörig där 18 år inte är myndighetsålder, så under myndighetsåldern) så får du inte använda , visa eller få tillgång till webplatsen och du måste lämna denna webbsida plats omedelbart genom att klicka här . Om du är under 13 år så får du inte använda webplatsen eller lämna några personuppgifter på webplatsen och du måste lämna den här webbplatsen omedelbart genom att klicka på här.

10. Ditt samtycke till denna sekretesspolicy och uppdateringar.

Genom att använda denna webplats så samtycker du till denna sekretesspolicy. Detta är vår fullständiga och enda sekretesspolicy och den ersätter alla tidigare versioner.

Vi kan emellanåt uppdatera denna sekretesspolicy . När vi gör det kommer vi att ange datumet när denna sekretesspolicy uppdaterades senast . Eventuella förändringar som vi gör kommer att gälla omedelbart vid tillkännagivandet, som vi kan meddela på ett eller flera av följande sätt, inklusive utan begränsning , publicera ett tydligt meddelande på webplatsen eller personligt meddelande . Vi är inte ansvariga om du inte mottager ett e-mail på grund av åtgärder från din ISP eller någon e-mailfiltreringstjänst . Därför bör du lägga ChatRandom.com till listan över domäner som godkänts för att skicka e-post . Din fortsatta användning av webplatsen efter en sådan anmälan kommer att bedömas godkänt för sådana ändringar. Det är ditt ansvar att granska denna sekretesspolicy ofta och informera dig om eventuella ändringar i den, så se till att återvända till denna sida regelbundet för att säkerställa kännedom om den mest aktuella versionen av denna sekretesspolicy. Om vi gör ändringar i denna sekretesspolicy och du fortsätter att använda vår webplats , godkänner du denna sekretesspolicy och eventuella uppdateringar . Vi kommer endast att använda personuppgifter i enlighet med den sekretesspolicy som var i kraft vid den tidpunkt då informationen samlades in.

11. Kontakta ChatRandom

Om du har några frågor gällande denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss genom att klicka här

Följ oss: