Chatrandom Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (Integritetspolicyn) gäller tjänster från Chatrandom som tillhandahålls av Bridgestone International Group, Inc. Vi har skapat denna integritetspolicy för att informera er om information vi samlar, och hur vi använder den informationen. Denna Integritetspolicy adresserar inte sekretessrutiner för tredje parter som vi inte äger, kontrollerar eller är kopplade till. Termer i versaler som inte definieras i denna Integritetspolicy kommer att beskrivas i våra Användarvillkor.

Genom att besöka och/eller använda våra Tjänster samtycker du till villkoren i denna Integritetspolicy och de tillhörande Användarvillkoren. Vi rekommenderar att ni läser Integritetspolicyn, och att ni använder informationen den innehåller för att få hjälp hjälpa er att fatta välgrundade beslut.

 

INFORMATION VI SAMLAR IN ELLER TAR EMOT

Information vi samlar in om dig

I allmänhet. Vi kan samla in Personuppgifter, inklusive Känsliga uppgifter och övrig information. Personuppgifter innebär individuellt identifierbar information som låter oss bestämma den faktiska identiteten för, och kontakta, en specifik levande person. Känsliga uppgifter inkluderar information, kommentarer eller innehåll (t.ex. video, profil, kommentarer) som du frivilligt angett som kan avslöja personuppgifter i den utsträckning som du har valt. Genom att tillhandahålla oss med Känsliga uppgifter samtycker du till samling, användning och utlämnande av Känsliga uppgifter enligt tillämpningsbara sekretesslagar. Vi kan även samla in information om din geolocation med ditt samtycke. Vi kan samla in denna information genom mobilapplikationen, eller relaterade internettjänster. Genom att använd Tjänsten godkänner du att vi samla in, tolka och lagra uppgifter samband med tillhandahållandet av Tjänsten.

Information du tillhandahåller. I samband med att du laddar ner, installerar och använder Tjänsten kan du behöva ange särskild information för att aktivera funktionerna i Chatrandom som exempel, plattform eller IP-adress, ditt operativsystem och/eller webbläsare, cookies eller övrig information. Användare påminns att de kontrollerar vilken information de delar och är ansvariga för att justera inställningarna på hårdvaran eller mjukvaran de använder.

Du accepterar att du, innan du använder våra Tjänster, erbjöds möjligheten att granska vår integritetspolicy och att du accepterade dessa villkor. Till den grad du hanterar dina inställningar har du godkänt att Chatrandom samlar in data och information för syften att tillhandahålla denna tjänst.

I samband med din användning av Tjänsten kan du, för att få tillgång till funktioner som kan erbjudas nu eller i framtiden, behöva tillhandahålla oss med Personuppgifter som kan inkludera namn, e-postadress, fysisk adress och telefonnummer.

Du förstår och samtycker till att användandet av dessa Tjänstfunktioner sker efter eget gottfinnande. Det är du som beslutar om du ska eller inte ska använda särskilda funktioner eller funktionaliteter, alla personuppgifter du anger tillhandahålls frivilligt.

Genom denna tjänst kan du strömma eller på annat sätt leverera användargenererat innehåll, vidare kan funktioner och funktionaliteter låta dig skapa en användarprofil eller publicera annt innehåll. Alla sådana funktioner låter dig avslöja viss personlig information som du väljer. Användare instämmer att främsta ansvar för detaljer, information och/eller innehåll de delar offentligt ligger hos sig själva. Användare rekommenderas starkt att inte dela finansiella uppgifter, deras hemadress eller annan känslig information. Chatrandom tar inget ansvar för dessa personliga val. Chatrandom kan välja att vidta korrigerande åtgärder, efter eget gottfinnande, om de känner att vissa aktiviteter bryter mot våra villkor, eller andra lagar och förordningar.

Information från andra källor. Vi, och leverantörerna av tjänster från tredje parter, som vi kan välja att anställa, kan använda analystjänster för att utvärdera och förbättra användarupplevelsen genom vår tjänst. Sådan data och information kommer att aggregeras, och endast användas för att tillhandahålla information om din användning, i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla dig med tjänster som du har vist intresse för.

Välja bort vissa funktioner. Genom att justera webbläsaren, hårdvaran, eller mobilenhetsinställningarna enligt tillverkarens eller mobiloperatörens krav, är det möjligt för dig att inaktivera vissa funktioner i dina sekretessinställningar. Du förstår att det är din skyldighet att göra eventuella justeringar för att fatta detta beslut. Du rekommenderas även att du, om du väljer bort en sådan tjänst, kanske inte kommer att kunna använda den fullständiga funktionaliteten för Tjänsten.

Hur vi använder informationen vi samlar in

I allmänhet. Vi kan använda informationen som vi samlar in om dig för att:

Vem vi delar din information med

Utöver att dela det listat ovan för att tillåta Tjänstens funktionaliteter skall du som användare av Chatrandom ha samtyckt till att ditt innehåll är synligt för andra användare av Tjänsten i den omfattning som dina inställningar beviljat.

Personuppgifter. Vi delar inte dina personuppgifter med andra förutom det som anges i denna Integritetspolicy eller när vi informerar dig och ger dig en möjlighet att välja bort att dina personuppgifter delas. Vi kan dela personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer. Då och då kan vi anställa tredjeparts tjänsteleverantörer att utföra vissa funktioner eller funktionaliteter för tjänsten (inklusive men inte begränsat till moderering, teknisk support eller betalningshantering), dessa tredje parter kommer att behöva hantera all data och information enligt dessa regler.

Andra situationer. Vi kan lämna ut din information, inklusive personuppgifter: Som svar på en stämning eller en liknande undersökande efterfrågan, ett domstolsbeslut, eller förfrågan om samarbete från en brottsbekämpande eller statlig myndighet; att upprätta eller utöva våra juridiska rättigheter; för att försvara mot rättsliga anspråk; eller annat som krävs enligt lag. I sådana fall kan vi lyfta fram eller avstå från alla typer av rättsliga invändningar eller rättigheter tillgängliga för oss.

När vi anser att avslöjande är lämpligt i samband med insatser att utreda, förebygga, eller vidta andra åtgärder gällande olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri eller andra överträdelser; för att skydda och försvara rättigheter, egendomar, eller säkerhet för vårt företag, våra användare, våra anställda, eller andra; att följa lagen eller samarbeta med brottsbekämpande myndigheter; eller för att upprätthålla våra villkor och policyer.

Aggregerad och/eller icke-personuppgifter. Vi kan använda och dela icke-personuppgifter som vi samlar in under ovan nämnda omständigheter. Vi kan även dela dem med samarbetspartner och tredje parter för att utveckla och leverera riktad annonsering i vår Tjänst on på hemsidor eller applikationer som tillhör tredje parter, och för att analysera och rapportera om annonsering du ser.

Barns integritet

Även om vår Tjänst är en Tjänst för allmänna åldrar kräver vi att våra Användare är myndiga och behöriga att ingå ett avtal. Denna tjänst är inte avsedd att användas av barn under 13 års ålder, och vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi informeras att vi har mottagit eller samlat in personliga uppgifter från ett barn under 13 utan verifiering av föräldrars samtycke, kommer vi att radera informationen. Om du tror att vi har information från eller om ett barn under 13, kontakta oss .

Vidare överföring och samtycke till internationell bearbetning

Vi är en växande organisation med användare och verksamheter i flera länder, inklusive den Europeiska unionen. Vi har utvecklat riktlinjer för att säkerställa att uppgifter skyddas på lämpligt sätt, men vi ber våra Användare att känna till lagarna för sekretess och dataskydd för domstolen de tillhör. Du bekräftar att du har det yttersta ansvaret för den information som du väljer att dela.

Inga rättigheter för tredje parter

Denna Integritetspolicy skapar inte rättigheter som åberopas av tredje parter eller kräver avslöjande av personlig information om användare av webbplatsen.

Appbutiker eller Externa hemsidor eller Tjänster

Din appbutik (t.ex. Itunes eller Google Play) kan samla in specifik information i samband med din användning av Tjänsten, såsom Personuppgifter, Betalningsinformation, Information om Geolocation och övriga användningsbaserade data. Vi har inte någon kontroll över insamlingen av sådan information av tredje parts appbutiker, och dessa insamlingar kommer att vara föremål för Tredje parten™s tillämpliga integritetspolicyer.

Tjänsten kan innehålla länkar till tredjeparts hemsidor. Vi har ingen kontroll över sekretesspolicyn eller innehållet på dessa hemsidor. Vi är därför inte ansvariga för innehåller eller integritetspolicyn på dessa tredjeparts hemsidor. Du bör kontrollera tillämpliga integritetspolicyer från tredje parter när du besöker andra hemsidor.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller från och med det datum som anges överst i denna Integritetspolicy. Vi kan ändra denna Integritetspolicy då och då. Dessa eventuella ändringar kommer att postas på Tjänsten. Genom att använda Tjänsten efter att vi har gjort eventuella sådana ändringar i denna Integritetspolicy anses du ha godkänt sådana ändringar. Observera att, i den utsträckning som tillåts enligt lag, vår användning av Informationen regleras av Integritetspolicyn som gäller vid tidpunkten då vi samlar in Informationen. Vänligen hänvisa till denna sekretesspolicy regelbundet

För att kontakta oss

Om du har frågor angående denna Integritetspolicy, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på . med Integritetspolicy som ämnesrubrik. För övriga frågor, använd informationen som tillhandahålls i Användarvillkoren för att kontakta oss.

Följ oss: