Chatrandom Integritetspolicy

Senast ändrad: 5/25/18

Denna integritetspolicy ("integritetspolicyn") gäller för Chatrandom-tjänsterna så som de erbjuds av Cogroup Limited. All insamling, bearbetning, eller annan användning av data av Chatrandom är för det legitima syftet att leverera tjänsten som du har accepterat våra villkor för. Vi vill att du ska veta några saker om vår integritetspolicy:

Chatrandom använder säkerhetsprotokoll enligt industristandarder för att säkra att personliga uppgifter är skyddade. Genom att göra vad du kan ber vi dig att ta några minuter för att granska vår integritetspolicy och förstå dina rättigheter och ansvar. Utöva sunt förnuft gällande beslut du tar om den information som du delar på nätet och med andra användare. Chatrandom är stolta samarbetspartners med vårt community för att säkra en säker och underhållande miljö.

Vi strävar efter att vara transparenta och informativa gällande vår integritetspolicy. Vi försöker förklara i klarspråk vilka våra policies är, vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem. Vi har utsett en ansvarig för integritet som du kan nå genom att kontakta oss via [email protected]. Kontakta oss gärna om du behöver mer information eller förklaringar av våra policies, för att rapportera brott mot denna eller andra policies, samt för att ta tillbaka ditt samtycke eller tillstånd som du har gett oss till att dina uppgifter används i syftet att leverera tjänsten till dig.

Denna integritetspolicy och vår organisations datahantering och integritetsprotokoll är dessutom ett resultat från input från en rad experter inom säkerhet, lagar och teknisk- och produktsammanställning. Vi vill främst att du ska förstå att din integritet är viktig för oss, och vi kommer att samarbeta med dig för att skydda den och skapa en säker och underhållande miljö för alla i vårt community.

 

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN ELLER MOTTAR

Generellt. Vi kan samla in personliga uppgifter, inklusive känsliga uppgifter, och annan information. "Personliga uppgifter" innebär individuellt identifierbar information som skulle låta oss identifiera och kontakta en specifik levande person. Känsliga uppgifter inkluderar information, kommentarer och innehåll (till exempel video, profiler, kommentarer) som du frivilligt har delat med dig av och som kan innehålla personliga uppgifter i den utsträckning du själv har valt. Genom att dela känsliga uppgifter med oss accepterar du att vi samlar in, använder och delar dessa uppgifter i enlighet med gällande integritetslagar. Vi kan även samla in geografisk information med ditt samtycke. Vi kan samla in denna information via mobila applikationer eller relaterade nättjänster. Genom att använda tjänsten ger du oss tillstånd att kommunicera med dig via tjänsten, din enhet eller andra kommunikationsmetoder som du har accepterat, i syfte att säkra att användarvillkoren efterlevs och att vår communitystandard följs.

Information som du anger. När du använder dessa tjänster, antingen genom att ladda ner, installera eller använda en mobil applikation, eller få tillgång till och använda tjänsten via en webbläsare, kommer viss information att skickas till oss i syfte att Chatrandoms funktioner ska fungera. Denna nödvändiga information -- inklusive men inte begränsat till din enhetstyp, IP-adress, operativsystem, webbläsare, plats och cookies -- är nödvändig för att erbjuda tjänsten.

Sådan information samlas in passivt i syfte att erbjuda och förbättra dessa tjänster. Din användning av tjänsterna utgör ditt samtycke till att sådan information skickas. Användare påminns om att de kontrollerar sin enhets inställningar, inklusive men inte begränsat till cookie-inställningar och geo-location-tjänster, samt att de ansvarar för att förstå och justera dessa inställningar i den hårdvara eller mjukvara som de använder.

Du accepterar att du, innan du använder tjänsterna, gavs möjligheten att granska våra användarvillkor och denna integritetspolicy som gäller för tjänsterna. Informationen som diskuteras i detta stycke är essentiell för användning av tjänsterna, till skillnad från informationen som diskuteras längre ner. Insamlingen av dessa uppgifter är automatisk och kan inte nekas, till skillnad från inställningarna och funktionerna som diskuteras i stycket "Ytterligare Funktioner" härunder.

Kommunikation i tjänsterna är påslagen som standard för att Chatrandom ska kunna skicka viktig information gällande din användning av tjänsterna, om nödvändigt. Sådan kommunikation kan inte nekas, som beskrivet nedan, av någon användare. Om du har några frågor gällande kommunikationsfunktionerna kan du kontakta Chatrandom på [email protected]. Vi kan kräva att användare som inte har registrerat ett konto ger ytterligare information för att vi ska kunna besvara eventuella integritetsfrågor som de har.

Tillhandahållande av Information för Kontoägare eller Användare av Specifika Funktioner

Under din användning av tjänsten, för att få tillgång till funktioner, eller aktivera vissa funktioner, som erbjuds nu eller i framtiden, kan du behöva ge oss personliga uppgifter som kan inkludera ditt namn, din mejladress, fysisk adress, och telefonnummer.

Du förstår och accepterar att din användning av dessa tjänster och funktioner sker med eget godkännande. Det är ditt val om du vill använda vissa funktioner eller ej och all sådan personlig information ges frivilligt.

Eventuella inloggningsfunktioner, inklusive användarnamn och lösenord som genereras vid kontoregistrering, måste skyddas av användaren. Du rådges specifikt att inte dela denna information med andra och den registrerade användaren ansvarar för all aktivitet kopplad till kontot.

Användningsinformation

Genom denna tjänst kan du strömma eller på annat vis dela användargenererat material. Vissa funktioner som kan vara tillgängliga för användare kan tillåta att du skapar en användarprofil eller publicera annat innehåll. Alla sådana funktioner låter dig dela med dig av vissa personliga uppgifter som du själv väljer. Användare accepterar att det slutliga ansvaret för dessa uppgifter och/eller material som de delar offentligt ligger hos dem. Användare rekommenderas starkt från att dela ekonomiska uppgifter, hemadress eller annan känslig information. Användare accepterar och förstår att sådan information delas på eget ansvar, Chatrandom tar inget ansvar för dessa personliga val. Chatrandom kan välja att vidta åtgärder om de upplever att vissa handlingar bryter mot våra användarvillkor eller andra lagar och regleringar.

Information från andra källor. Vi och våra tredje-parts tjänstleverantörer som vi kan välja att anlita kan använda analytiska tjänster för att evaluera och förbättra användarupplevelsen genom våra tjänster. Sådana uppgifter är hopade och används endast för att ge information om din användning i den utsträckning som krävs för att ge dig de tjänster du har uttryckt ett intresse för.

I den mån denna tjänst använder eller innehåller länkar till tredjeparts-hemsidor ("tredjepartstjänster") ansvarar vi inte för integritetspraxisen eller innehållet hos dessa tredjepartstjänster. Chatrandom ansvarar inte för integritetspolicyn eller innehållet i dessa hemsidor eller tjänster och det är ditt eget ansvar att granska integritetspolicyn på de hemsidorna för att bekräfta att du har förstått och accepterar deras policy.

Att Neka Vissa Funktioner. Genom att justera inställningarna i din webbläsare, hårdvara eller mobila enhets inställningar enligt tillverkarens krav kan du neka eller slå av vissa funktioner i dina integritetsinställningar. Du är införstådd med att det är ditt eget ansvar att ändra dessa inställningar för att ta ett aktivt beslut. Du informeras även om att nekande till sådana tjänster kan leda till att du inte kan använda våra tjänster fullt ut.

Alla användare informeras om att de själva ansvarar för de inställningar som de har på sina enheter. I den utsträckning som du har delat ytterligare information med oss vid registrering av ett konto kan du även neka till begärda ändringar i integritets- eller kommunikationsinställningar efter att du har gett oss tillstånd under registreringsprocessen genom att kontakta oss på [email protected].

Chatrandom tar inget ansvar för säkerheten och integriteten gällande din användning av våra tjänster. Ditt fortsatta användande av tjänsterna är beroende av din förståelse för och ditt val av korrekta inställningar lämpliga för din enhet och det sätt som du vill använda våra tjänster på.

HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN SOM VI SAMLAR IN

Generellt. Vi kan använda informationen som vi samlar in om dig för att:

 • leverera och förbättra våra tjänster, och hantera vårt företag;
 • ge dig stöd via kundtjänst;
 • analysera din användning av tjänsterna för att utveckla nya funktioner och leverera innehåll som är av intresse för dig.
 • samla analytisk information för att förbättra våra tjänster.
 • verifiera ditt berättigande till att använda vissa funktioner och tjänster, för att kontakta dig gällande dina klagomål, eller för att utöva våra rättigheter enligt användarvillkoren.
 • eller för att utföra funktioner eller tjänster som de beskrivs för dig vid tillfället då informationen samlas in.
 • upptäcka och bekämpa bedrägeri eller andra illegala eller oauktoriserade aktiviteter, som de definieras i våra villkor och andra policies, genom att samla in och analysera data (inklusive text, bilder och annat innehåll) som kan utgöra användarrelaterade lagbrott eller andra otillåtna aktiviteter.
 • Utföra dataanalys i syfte att förbättra användarupplevelsen och utveckla åtgärder mot illegala aktiviteter.
 • Behålla data (som kan inkludera texter, bilder, ljud och annat innehåll) för att skydda mot upprepningar eller missbruksmönster.
 • Säkra efterlevnad, genom att registrera ditt samtycke och din möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke relaterat till automatiskt eller frivilligt insamlat information, så som det krävs enligt GDPR och andra dataskyddslagar. Assistera rättsväsenden och andra agenturer genom att rapportera om olagliga aktiviteter om vi uppmärksammas om dem, och vi tror enligt eget gottfinnande att sådana åtgärder är nödvändiga.
 • Hävda våra villkor och inkorporerade policies

Laglig Grund för Användning och Bearbetning av Dina Uppgifter

För att kunna använda eller bearbeta din information så som den beskrivs ovan förlitar vi oss på följande lagliga grunder:

Vi bearbetar endast din information så länge vi har relevanta lagliga grunder att göra det, för att kunna ge dig den tjänst som du har begärt, och som krävs för att hävda och efterleva det avtal som du har ingått med oss genom att acceptera våra användarvillkor.

Dina uppgifter och personlig data ska endast användas för lagliga syften som transporterats till oss, specifikt för att förbättra våra tjänster och analysera dataanvändning, och för att säkra att vår plattform förblir säker och underhållande för våra medlemmar, samt i syften som vi anser vara direkt relaterade till dessa legitima mål.

Vi bearbetar eller använder endast dina uppgifter i den utsträckning som du har gett ditt samtycke till. Vi förbehåller oss rätten att kräva att du förnyar ditt samtycke om vi anser att processer eller användning är utom det syfte som du ursprungligen gav ditt samtycke till. I detta fall kan vi även kräva ditt samtycke genom kommunikation i appar, eller andra metoder som du har gett oss tillstånd till att kontakta dig via. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för användning eller bearbetning av dina uppgifter genom att kontakta oss på [email protected], i vilket fall din förfrågan kommer att skickas vidare till vår integritetsansvarige.

Som du är medveten om: tillbakadragande av ditt samtycke, eller att du frånsäger dig viss användning av dina uppgifter, kan i vissa fall göra att tjänsterna blir otillgängliga för dig.

VEM VI DELAR DIN INFORMATION MED

Utöver som beskrivet ovan i syfte att möjliggöra tjänstens funktioner ska du som användare av Chatrandom ge ditt samtycke till att ditt innehåll är synligt av andra användare av tjänsten i den utsträckning som dina inställningar tillåter.

Personliga Uppgifter. Vi delar inte dina personliga uppgifter med andra förutom som beskrivet i denna integritetspolicy eller när vi informerar dig och du har fått möjligheten att neka till att dina uppgifter delas. Vi kan komma att dela personliga uppgifter med:

Serviceleverantörer. Då och då kan vi anlita serviceleverantörer i form av tredje parter att utföra vissa funktioner eller funktionaliteter i tjänsten (inklusive men inte begränsat till moderering, teknisk support eller betalningar). Dessa tredje parter måste hantera all data och information i enlighet med dessa policies.

Genom att välja våra pålitliga tredje parter som leverantörer av tjänster förstår de att vi även skickar vidare våra standarder för dataskydd till dem, och att vi söker försäkran om att alla data som de hanterar eller lagrar sker i enlighet med vår integritetspolicy, och krav enligt rådande integritetslagar.

I den utsträckning som data skickas från användare i länder inom EEA (European Economic Area) till andra användare utanför EEA, och i den utsträckning som den datan hanteras eller bearbetas via tjänster från tredje parter, ska våra avtal med den leverantören inkludera en standardkontraktklausul som godkänts av EU-kommissionen eller andra skyddsåtgärder som tillåter att data flyttas från EEA till andra länder för att binda dem till de ansvar och krav vi ställer på skydd av integritet och säkerhet för dina uppgifter i enlighet med EU:s "General Data Protection Regulation" (GDPR).

Andra Situationer.

Vi kan dela din information, inklusive personliga uppgifter:

Som svar på lagutredningar, domstolskrav eller krav om samarbete från rättsväsenden eller andra myndigheter; för att etablera eller utföra vår lagliga rätt; för att försvara oss mot lagbrottsanklagelser; eller som i andra fall krävs enligt lag. I sådana fall kan vi vidta lagliga åtgärder som är tillgängliga för oss.

När vi tror att delande av information är lämpligt i samband med utredningar eller för att förhindra eller vidta andra åtgärder relaterad till olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri eller andra olagligheter; för att skydda eller försvara vår lagliga rätt, egendom eller vårt företags säkerhet, våra användare, våra anställda, eller andra; för att leva upp till rådande lagar eller samarbeta med rättsväsende; eller för att efterleva och hävda våra villkor och policies.

I enlighet med våra användarvillkor och denna integritetspolicy har du gett ditt samtycke att motta kommunikation och material från Chatrandom gällande din användning av tjänsterna, i syfte att förbättra funktionaliteten av plattformen, säkra tillfredsställande användarupplevelser och efterlevnad av användarvillkoren.

I den utsträckning Chatrandom erbjuder ändringar, nu eller i framtiden, har du möjligheten att frånsäga dig all sådan kommunikation. Du kan även frånsäga dig detta via direkt förfrågan. Sådana valmöjligheter ska ges till dig, eller samtycke ska samlas in om vi anser det nödvändigt i fall då en funktion, innehåll eller kommunikation eventuellt faller utanför ramen för det samtycke som du tidigare har gett till oss.

Om du tror att en ny funktion, innehåll eller kommunikation inte är något som du har gett ditt samtycke till, eller att vi felaktigt använder dina uppgifter på ett sätt som du inte accepterat under din användning av tjänsten, ber vi dig kontakta vår integritetsansvarige direkt på [email protected] och be om att frånsäga dig funktionen, innehållet eller kommunikationen omedelbart, med förståelsen att om funktionen, innehållet eller kommunikationen är nödvändig för tjänsten du inte längre kommer att ha tillgång till tjänsten i det flesta fall.

Hopad och/eller icke-personlig information. Om inget annat förbjuder det enligt lag inom ditt juridiska område, var medveten om att vi i den utsträckning som du har gett ditt samtycke till det kan använda dia icke-personliga uppgifter som vi samlar in och dela dem med andra. Vi kan även dela dem med samarbetspartners och tredje parter för att utveckla och leverera målinriktad marknadsföring via vår tjänst och på hemsidor och i appar från tredje parter, samt att analysera och rapportera om den marknadsföring och reklam som du ser.

INTEGRITET GÄLLANDE BARN

Även om vår tjänst är en tjänst med generell publik kräver vi att våra användare är av laglig ålder att ingå ett avtal. Denna tjänst är inte tänkt för användning av barn under 13 år gamla, och vi samlar inte medvetet in några personliga uppgifter från barn under 13 år. Om vi blir varse om att vi har samlat in eller mottagit personliga uppgifter från ett barn under 13 år utan verifiering om förälders tillstånd, kommer vi att radera den informationen. Om du tror att vi eventuellt har information om ett barn under 13 år, var kod kontakta oss på [email protected].

Dina Integritetsrättigheter Enligt Kalifornien

Kaliforniens "Civil Code" Sektion 1798.83 tillåter registrerade kontoägare på Chatrandom som är medborgare i Kalifornien att be om att viss information gällande hur vi delar information med tredje parter, eller att ändra integritetsinställningar i den utsträckning de finns tillgängliga. Du kan neka kommunikation, eller be om integritetsrelaterade ändringar, genom att kontakta oss på [email protected].

I den utsträckning som du är en användare av dessa tjänster utan att ha ett registrerat konto kan sådana förfrågningar göras, men Chatrandom förbehåller sig rätten att besluta om hur sådana förfrågningar ska hanteras, vissa nekandeprovisioner som eventuellt inte är tillgängliga för oregistrerade användare kan uppnås genom att upphöra med att använda tjänsterna.

SAMTYCKE TILL INTERNATIONELL BEARBETNING

Vi är en organisation som växer med användare och drift i flera olika länder, inklusive inom EU. Vi har utvecklade datapraxiser som designats för att säkra att information skyddas enligt de krav som finns, men vi ber våra användare att vara medvetna om de integritets- och dataskyddslagar som gäller inom den region som de befinner sig i. Som i övrigt specificeras i denna integritetspolicy accepterar du att det slutliga ansvaret för information som du väljer att dela ligger hos dig.

INGA RÄTTIGHETER FÖR TREDJE PARTER

Den här integritetspolicyn ger inte några rättigheter som kan hävdas av tredje parter eller som kräver att personliga uppgifter delas gällande användare av hemsidan.

TREDJEPARTSHEMSIDOR ELLER TJÄNSTER

Du accepterar att tredjeparttjänster och serviceleverantörer, eller externa tjänster så som appbutiker (till exempel iTunes eller Google Play) kan samla in viss information i samband med din användning av tjänsten, som till exempel personliga uppgifter, betalningsuppgifter, geo-location och andra användningsbaserade data. Vi har ingen kontroll över denna insamling av sådan information av tredje parter, och all insamling eller användning sker i enlighet med den tredje partens egna integritetspolicies.

Tjänsten kan innehålla länkar till tredjepartshemsidor. Vi har ingen kontroll över deras integritetspolicies eller innehållet på de hemsidorna. Därför ansvarar vi inte för innehållet eller integritetspolicyn på sådana tredjepartshemsidor. Du bör kolla upp den gällande integritetspolicyn och användarvillkoren när du besöker en sådan hemsida.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy är effektiv från och med det datum som står längst upp i integritetspolicyn. Vi kan ändra denna policy med jämna mellanrum. Alla sådana ändringar kommer att informeras om i tjänsten. Genom att använda tjänsten efter att vi har gjort ändringar anses du ha accepterat ändringarna. Var medveten om att, i den utsträckning lagen tillåter, styrs vår användning av information av den integritetspolicy som gäller vid tillfället då vi samlar in informationen. Var god hänvisa till denna integritetspolicy regelbundet.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna integritetspolicy, kontakta oss gärna via [email protected] med "Privacy Policy" i ämnesraden. För alla andra frågor, använd kontaktinformationen som du hittar i våra användarvillkor.