Chatrandom Användarvillkor

Chatrandom är en tjänst från Bridgestone International Group, Inc. (hädanefter kallad ”oss” eller ”vi” Chatrandom tillhandahåller interaktiva strömningstjänster med chatt- och kamerafunktioner via vår hemsida och våra mobilapplikationer (avser tillsammans ”Tjänsterna”) som är föremål för att du uppfyller alla krav, villkor och meddelande som refereras här (”Användarvillkoren”). Dessutom, när de använder specifika tjänster eller material i denna Tjänst skall användare vara föremål för alla publicerade riktlinjer eller regler som är tillämpliga till sådana tjänster eller material som kan innehålla villkor och krav utöver de som finns i dessa Användarvillkor. Alla sådana riktlinjer eller regler införlivas härmed genom hänvisning till dessa Användarvillkor.

GENOM ATT LADDA NER APPLIKATIONEN OCH/ELLER ANVÄNDA APPLIKATIONER ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA SAMTYCKER DU ATT HÅLLAS RÄTTSLIGT BUNDEN TILL DESSA VILLKOR. OM DU INTE VILL VARA BUNDEN TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR, AVBRYT ALL ANVÄNDNING. LÖSNINGEN PÅ MISSNÖJE MED INNEHÅLLET ELLER ANNAN INFORMATION SOM FINNS TILLGÄNGLIGA GENOM DENNA TJÄNST ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTERNA. DIN ÖVERENSKOMMELSE MED OSS GÄLLANDE MED DESSA VILLKOR TRÄDER I KRAFT OMEDELBART EFTER PÅBÖRJANDET AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor då och då utan att meddela dig. Du bekräftar och accepterar att det är ditt eget ansvar att granska denna Tjänst och tjänsterna och dessa Användarvillkor med jämna mellanrum och känna till eventuella ändringar. Fortsatt användning av denna Tjänst efter sådana ändringar kommer att utgöra din bekräftelse på de ändrade Användarvillkoren och ditt samtycke att följa och vara bunden till de ändrade Användarvillkoren.

I dessa användarvillkor finns hänvisningar till våra Samarbetspartner, inklusive egna ägare, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, leverantörer, partner, sponsorer, och annonsörer och inkluderar (utan begränsningar) alla parter som är involverade i att skapa, producera och/eller leverera denna Tjänst och/eller dess innehåll.

Chatrandoms Tjänster

Chatrandom tillhandahåller interaktiva strömningstjänster med chatt- och kamerafunktioner till Användare via sin egenutvecklade interaktiva plattform på webben och i mobilappen som är tillgängliga för användare som har samtyckt till dess då aktuella Användarvillkor och Integritetspolicy via enheter som stöds. (Chatrandom-plattformen).

Enheter som stöds

För tillämpningen av detta Avtal innebär ”Enheter som stöds” på tillämplig tidpunkt, de webbläsare, mobiltelefoner och trådlösa kommunikationsenheter som är identifierade för tillfället eller skapats hädanefter med hjälp av telekommunikationsmetoder eller telekommunikationsprotokoll som nu är identifierade eller hädanefter skapats som är och var kompatibla med Chatrandom-plattformen.

Godkännandet av detta avtal som ett bindande kontrakt

I den utsträckning som Användare kan ladda ner Chatrandom-appen, skapa ett användarkonto, eller ha tillgång till Chatrandom-plattformen på annat sätt godkänner och förstår Användaren att sådan användning skall gälla unika identitetsbeteckningar eller behörigheter via deras enheter som stöds. I den utsträckningen erbjuds Användaren möjligheten att under processen av nedladdningsprocessen, registreringsprocessen eller andra sätt de har tillgång till denna plattform beteckna sitt samtycke (”Jag godkänner och samtycker till att hållas juridiskt bunden till dessa Användarvillkor och ingående regler när jag använder Chatrandom-plattformen.")

Chatrandoms kanaler

Baserat på sin egen teknik, mjukvara och kunskap (Chatrandom-tekniken) har Chatrandom möjligheten att modifiera, driva, hantera och tillhandahålla åtkomst till virtuella Kanaler genom Chatrandom-plattformen (Chatrandom-kanaltjänsten) till Användare så länge de följer lämpliga Användarpolicyer, regler som bestäms av tredje parts leverantörer och alla tillämpliga lagar.

Chatrandoms moderering

Användare instämmer och förstår att Chatrandom-teknik skall användas för ändamålen att moderera och förbehålla Chatrandom-plattformen på ett sätt som främjar gemenskapens standarder och de lämpliga Användarvillkoren. Denna Chatrandom-teknik kan användas för att ta bort Användare från olika kanaler, eller begränsa deras möjligheter att ha tillgång till Chatrandom-plattformen om de brutit mot denna överenskommelse eller lämpliga Användarvillkor, eller sannolikt kommer att bryta mot, sådana åtgärder vidtas på Chatrandoms godtycke i syftet att erbjuda en förbättrad användarupplevelse.

Chatrandoms innehåll

Användare skall förbli ägare av Innehållet de skapar eller utför. Vissa funktioner och funktionaliteter på Plattformen förblir en intellektuell äganderätt till Chatrandom, inklusive men utan begränsning proprietär text, kopia, multimedia, grafik, mjukvara, data eller annan information som publiceras på Chatrandom-plattformen och som annars tillhandahålls av Chatrandom (tillsammans ”Chatrandom-innehållet” eller ”Chatrandom-innehåll”).

Beviljande av licens

Användare skall bevilja Chatrandom en exklusiv, obegränsad världsomfattande licens att använda, överföra och utföra Innehållet som de skapar eller överför via Plattformen i syfte att tillhandahålla Tjänsterna som omfattar Chatrandom-plattformen. Sådan användning kan inkludera användning av visst Innehåll, inklusive men inte begränsat till video, bilder, ljudinspelningar eller användaravbildning i material till marknadsföring och annonsering, i den utsträckning att sådan användning har tillåtits och beviljats.

Godtagbar användning

Din användning av Tjänsten är föremål för alla tillämpliga lagar och bestämmelser, inklusive Nätetikett, och du är ensamt ansvarig för innehållet i kommunikationen som sker genom Tjänsten. Genom att bidra med information eller på något annat sätt använda kommunikationstjänster, eller annan interaktiv tjänst som kan finnas tillgänglig för dig genom denna Tjänst, samtycker du till att inte ladda upp, dela, publicera eller på något sätt distribuera eller underlätta spridning av innehåll inklusive text, kommunikation, mjukvara, bilder, ljud, data eller annan information som:

Vi varken stöder eller tar ansvar för innehållet av Innehåll från tredje parts användare av Tjänsten. Vi kan inte sträva efter att i förväg kontrollera eller ändra på innehållet som våra användare publicerar på våra tjänster, men Chatrandom och våra moderatorer förbehåller ändå rätten att efter eget gottfinnande stänga av eller ta bort innehåll som vi har bestämt i vår egen bedömning inte uppfyller dessa Användarvillkor eller andra uppföranderegler för våra Tjänster eller på något annat sätt är skadligt, stötande eller felaktigt. Härmed samtycker du till borttagning av detta slag och avstår från eventuella anspråk mot oss som kan uppstå på grund av borttagandet av detta typ av innehåll. Se ”Användning av dina material” nedan för att läsa en beskrivning av procedurerna som kommer att följas i händelse att en tredje part anser att innehåll som publicerats på denna Tjänst gör intrång på patent, varumärke, företagshemligheter, upphovsrätt, rätt att publicera, eller någon tredje parts äganderätt.

Du får för övrigt inte använda ditt konto för att bryta mot ett annat användarkontos säkerhet eller försöka få obehörig åtkomst till ett annat nätverk eller en annan server. Alla delar av Tjänsten kommer kanske inte vara tillgängliga för dig eller tjänstens andra behöriga användare. Du får inte störa någon annan persons användning och glädje av Tjänsten eller andra liknande tjänster. Användare som bryter mot systemsäkerhet eller nätverkssäkerhet kan ådra sig brott och rättsliga åtgärder.

Du godkänner att vi när som helst, efter vårt eget gottfinnande, kan avsluta ditt medlemskap utan förvarning om du brutit mot någon eller flera bestämmelser som nämns ovan. Du vidkänner även att vi kommer att samarbeta fullt ut med utredningar av system- eller nätverkssäkerhet på andra sidor eller tjänster, inklusive att samarbeta med polismyndigheter i utredande av misstänkta brottsliga överträdelser

Information om Immateriell egendom

För ändamålen i dessa Användarvillkor avser ”Innehåll” eller ”Innehållet” all/alla information, kommunikation, mjukvara, bilder, videoklipp, grafik, musik, ljud och andra material och tjänster som kan ses av Användare av Tjänsten. Detta inkluderar men är inte på något sätt begränsat till anslagstavlor, chattjänster och andra typer av originalinnehåll.

Genom att acceptera dessa Användarvillkor bekräftar och samtycker du till allt innehåll som presenteras för dig i denna Tjänst skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent eller annan äganderätt och proprietära lagar och är en exklusiv egendom till Chatrandom och/eller dess Samarbetspartner. Det är endast tillåtet att använda innehållet på sätt som uttryckligen godkänts av oss eller den specifika innehållsleverantören. Utöver en enda kopia som används för personligt bruk får du inte kopiera, reproducera, ändra, återpublicera, ladda upp, publicera, sprida eller distribuera dokument eller information från denna Tjänst i någon form eller på något sätt utan ett skriftligt tillstånd från oss eller den specifika innehållsleverantören, och du är ensamt ansvarig för att erhålla tillåtande innan du återanvänder upphovsrättskyddat material som är tillgängligt i Tjänsten. Obehörig användning av material som förekommer i denna Tjänst kan bryta mot upphovsrätt, varumärken och andra tillämpliga lagar och kan resultera i straffrättsliga eller civilrättsliga påföljder.

Varken vi eller våra dotterbolag garanterar eller representerar att din användning av material som visas på, eller erhålls genom denna Tjänst inte kommer att strida mot tredje parters rättigheter. Se ”Användning av dina material” nedan för en beskrivning av procedurerna som sker i händelse av att någon part tror att innehåll som publicerats på denna Tjänst strider mot patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt, rätt att publicera eller någon annan parts proprietära rättigheter.

All anpassad grafik, ikoner, logotyper och namn på tjänster är registrerade varumärken, varumärken eller tjänstmärken som tillhör Chatrandom eller dess dotterbolag. Ingenting i dessa Användarvillkor beviljar dig rätten att använda varumärken, tjänstmärken, logotyper och/eller namnet på Chatrandom eller dess dotterbolag.

Användares innehåll

All kommunikation och alla material du överför till denna Tjänst eller till oss omfattas av vår Integritetspolicy och kommer oavsett om de sker genom elektronisk post eller andra medel att hanteras som icke-konfidentiell och icke-proprietär. Samtidigt som du bibehåller alla rättigheter till sådan kommunikation eller sådana material ger du oss och våra utsedda licenstagare tillåtelse att kopiera, distribuera, visa, utföra, publicera, översätta, anpassa, ändra och använda sådant material på annat sätt för något ändamål oavsett form eller medel (redan existerande eller inte existerande för tillfället) som det används i.

Skicka inte konfidentiell eller skyddad information till oss såvida vi inte gemensamt har bestämt något annat skriftligen. Vi kan inte heller acceptera dina oönskade idéer eller förslag, så undvik att skicka in dessa under någon omständighet.

Vi respekterar andras intellektuella egendom, och vi ber dig göra likadant. Om du eller någon användare av denna Tjänst tror att ett inlägg på denna Tjänst bryter mot upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt bör du eller användaren skicka in en anmälan till vårt utsedda ombud (som identifieras nedan) omedelbart. För att vara till hjälp måste anmälan inkludera:

  1. En fysisk eller elektronisk signatur till en person som har behörighet att företräda ägaren av en ensamrätt som påstås ha brutits.
  2. Identifiering av det upphovsrättskyddade verk som påstås ha överträtts.
  3. Information som är skäligen tillräcklig för att låta oss kontakta den klagande parten, inklusive exempelvis adress, telefonnummer och, om det finns, en elektronisk e-postadress som den klagande parten kan kontaktas via;
  4. Identifiering av det material som påstås överträda eller vara föremål för överskridande aktivitet och som ska tas bort, och information som skäligen är tillräcklig för att vi ska kunna lokalisera materialen;
  5. Ett uttalande om att den klaganden parten i god tro misstänker att användningen av materialet på det sätt som klagas på inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, ombud eller lagen;
  6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och, under straffansvar för mened, att den klagande parten har behörighet att företräda en ensamrätt som påstås ha gjorts intrång på.

Enligt Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C.A. Sec. 512(c), kan vårt utsedda ombud för påståenden om brott mot upphovsrätten nås via uppgifterna som nämns nedan. Tjänster för upprepande överträdelser av upphovsrätt eller användare med upprepande anmälningar mot sig om påstådda upphovsrättsintrång kommer att avslutas.

 

Utsett ombud för påstådd överträdelse:

[email protected]

 

Du bekräftar och godkänner att vi vid mottagande av en anmälan om upphovsrättsintrång omedelbart kan ta bort identifierat material från vår Tjänst utan ansvar gentemot dig eller någon annan part och att påståenden från den klagande parten och parten som ursprungligen publicerade materialet kommer att hänvisas till USA:s upphovsrättsliga myndighet för prövning enligt Digital Millennium Copyright Act.

Friskrivning från garantier

ALLA MATERIAL OCH TJÄNSTER I DENNA TJÄNST TILLHANDAHÅLLS EFTER EN GRUND ”SOM ÄR” ELLER ” TILLGÄNGLIG” UTAN NÅGON TYP AV VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL ELLER GARANTI FÖR UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖRNÄMNDA LÄMNAR VI INTE NÅGRA GARANTIER ATT: (A) TJÄNSTERNA ELLER MATERIALEN UPPFYLLER DINA KRAV, (B) TJÄNSTERNA ELLER MATERIALEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, I TID, SÄKRA, ELLER FELFRIA, (C) RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ELLER MATERIALEN KOMMER ATT VARA EFFEKTIVA, KORREKTA ELLER PÅLITLIGA ELLER (D) ATT KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER INFORMATION SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS AV DIG FRÅN VÅRA ELLER VÅRA DOTTERBOLAGS TJÄNSTER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER VARA FRIA FRÅN MISSTAG, FEL ELLER DEFEKTER.

DENNA TJÄNST KAN INNEHÅLLA TEKNISKA MISSTAG ELLER ANDRA MISSTAG, FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR PÅ MATERIALET OCH TJÄNSTERNA I DENNA TJÄNST NÄR SOM HELST UTAN FÖRVARNING. MATERIAL I DENNA TJÄNST KAN VARA INAKTUELLT OCH VI GÖR INGET ÅTANGANDE ATT UPPDATERA SÅDANT MATERIAL ELLER SÅDANA TJÄNSTER.

ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ELLER NEDLADDNING ELLER ANDRA FÖRVÄRV SKER EFTER EGET/EGEN GOTTFINNANDE OCH RISK OCH MED DITT SAMTYCKE ATT DU ENSAMT KOMMER VARA ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM ÄR RESULTAT AV SÅDANA AKTIVITETER.

Innehållet som är tillgängligt genom denna Tjänst representerar ofta yttranden och fördomar från informationsleverantören, användaren, eller en eller flera personer eller enheter som inte är kopplade till Chatrandom, vi förespråkar inte och är inte heller ansvariga för riktigheten eller tillförlitligheten för åsikter, råd eller yttranden som görs av någon annan än en auktoriserad talesman för Chatrandom i sin officiella kapacitet. Hänvisa till de specifika redaktionella policyer som är publicerade på olika sektioner av denna Tjänst för ytterligare information om vilka policyer eller regler som införlivas genom hänvisning i dessa Användarvillkor.

VISSA STATER ELLER DOMSTOLAR TILLÅTER INTE AVSÄGANDET AV VISSA GARANTIER, SÅ VISSA BEGRÄNSNINGAR NÄMNDA OVAN BEHÖVER INTE NÖDVÄNDIGTVIS GÄLLA DIG.

Begränsning av ansvar

Ditt exklusiva gottgörande och vår skyldighet för eventuella anspråk som uppstår från dessa Användarvillkor och din användning av denna Tjänst skall vara begränsade till det beloppet du betalat till oss för funktionerna eller tjänsterna i Tjänsten före tvåmånadersperioden innan akten ger upphov till skulden.

PÅ INGA VILLKOR SKALL VI ELLER VÅRA DOTTERBOLAG VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PARTER FÖR SPECIELLA, BESTRAFFANDE, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER FÖLJSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DE SOM MISTER ANVÄNDNING, DATA ELLER VINSTER OAVSETT OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR OCH FÖR TEORETISKT ANSVAR SOM UPPSTÅTT I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV DENNA TJÄNST ELLER EN HEMSIDA SOM REFERERAS ELLER LÄNKAS TILL FRÅN DENNA TJÄNST.

VISSA DOMSTOLAR FÖRBJUDER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER KANSKE INTE DIG.

Skadeersättning

Vid förfrågan av oss samtycker du att försvara, gottgöra oss hålla oss och våra dotterbolag fria från skulder, anspråk och utgifter, inklusive advokatsavgifter som kan uppstå från din användning eller ditt missbruk av denna Tjänst. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad att ensamt överta försvar och kontroll över ärenden som annars är föremål för skadestånd från dig, förutsatt att du samarbetar med oss för att hävda tillgängliga försvar.

Avtal att medla

Tvister, kontroverser, skillnader eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal, inklusive existens, giltighet, tolkning, utförande, brott eller uppsägning därav eller tvister gällande utomobligatoriska förpliktelser som uppkommer av eller i samband med det skall slutligen lösas genom skiljedom som administreras under UNCITRALs skiljedomsregler, eller, efter muntlig överenskommelse, BVI International Arbitration Centre (BVIIAC) IAC-förfaranden för förvaltningen av skiljedom. Detta avtal skall tolkas under BVI-lag och Förenta Staternas konvention om internationell försäljning av varor, som tillämpas för alla ärenden som är relaterat till användningen av denna Tjänst.

Förbud av klass- och representativa åtgärder och Icke-individualiserad undsättning

DU OCH Chatrandom INSTÄMMER ATT INGEN AV PARTERNA FÅR GÖRA ANSPRÅK MOT DEN ANDRA PÅ INDIVIDUELLA GRUNDER OCH INTE HELLER SOM EN MÅLÄGARE ELLER KLASSMEDLEM I EN AGERANDE KLASS ELLER REPRESENTANTS HANDLING ELLER FÖRFÖRANDE. SÅVIDA DU OCH Chatrandom INTE KOMMER ÖVERENS OM NÅGOT ANNAT FÅR SKILJEDOMAREN INTE KONSOLIDERA ELLER KOPPLA SIG TILL MER ÄN EN PERSONS ELLER PARTS ANSPRÅK OCH FÅR ANNARS INTE PRESIDERA ÖVER NÅGOT ELLER NÅGON TYP AV KONSOLIDERING, REPRESENTANT ELLER KLASSFÖRFÖRANDE. SKILJEDOMAREN FÅR ENDAS TILLDÖMA ÅTGÄRDER (INKLUSIVE MEDLINGAR, FÖRELÄGGANDEN OCH TILLKÄNNAGIVANDE BISTÅND) TILL FÖRMÅN FÖR ENSKILDA PARTIER SOM SÖKER BISTÅND OCH ENDAST TILL NÖDVÄNDIG GRAD FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA BISTÅND NÖDVÄNDIGA AV PARTENS INDIVIDUELLA ANSPRÅK. EVENTUELLT BISTÅND SOM TILLDÖMS KAN INTE PÅVERKA ANDRA ANVÄNDARE.

Skiljedomsförfaranden

En skiljedom är mer informellt än en rättegång i domstolen. En skiljedom använder en neutral skiljedomare istället för en domare eller jury, och granskning av en skiljedom är mycket begränsad. En skiljedomare kan dock döma samma skador och frisläppningar på en individuell grund som en domstol kan tilldela en individ. Alla ärenden avgörs av skiljedomaren, förutom ärenden som är relaterade till skiljedomsmässig, omfattningen eller verkställbarheten av dessa Villkor (”Förbud av klass- och representativa åtgärder och Icke-individualiserad undsättning”) skall avgöras av en kompetent domstol.

En part som avser att söka skiljedom måste först skicka, via rekommenderad post, ett skriftligt meddelande som beskriver tvistens karaktär med skäliga detaljer (”Meddelande”). Meddelandet till Chatrandom skall skickas till Bridgestone International Group, Inc. till adressen som anges nedan. All information som ska vara i meddelandet måste lämnas in, inklusive en beskrivning av partens påstående och grunden för att påståenden är hävdande och yrkade

Om du eller Chatrandom inte lyckas lösa påståenden som beskrivs i Meddelandet inom 30 dagar från att Meddelandet skickades kan du eller Chatrandom inleda skiljeförfarande med JAMS. Ett formulär för att ange skiljeförfarande finns tillgängligt på JAMS hemsida på https://www.jamsadr.com/jamsconnect/. Utöver att fylla i detta formulär hos JAMS i enlighet med dess regler och procedurer, måste parten som inleder skiljedomen skicka en kopia med brev till den invändande parten. Du kan skicka en kopia till Chatrandom c/o Bridgestone International Group, Inc. till följande adress: Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Skiljedom skall genomföras via internet med hjälp av JAMS effektiviserade skiljedomsprocedurer. Genom ömsesidig överenskommelse kan parterna i skiljedomen välja att använda BVI International Arbitration Centre (BVIIAC), som modifieras av IAC-förfaranden för administrationen för skiljedomar om omständigheterna berättigar det. Om det hålls ett förhör i person kan du och/eller Chatrandomd närvara via telefon, såvida inte skiljedomaren kräver något annat. Oavsett fall skall en enda skiljedomare tilldelas och förförandet ske på engelska.

Skiljedomaren kommer att avgöra innehållet i alla påståenden i enlighet med BVI-lag och Förenta Staternas konvention om internationell försäljning av varor, inklusive erkänd sedvanerätt, och respektera alla påståenden om privilegium som krävs av tillämplig lag. Skiljedomaren skall inte vara bunden till förfarande i tidigare skiljedomar som involverar samma Chatrandom-användare till den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag. Skiljedomarens beslut skall vara slutligt och bindande och eventuellt överklagande av beslutet som fattats av skiljedomaren kan tas upp i en domstol.

Kostnaderna för skiljeförfarandet

I alla skiljeförfarande som uppkommer av eller relaterade till detta Avtal skall skiljedomaren tilldöma den segrande parten eventuella kostnader och advokatkostnader för den segrande parten som uppstod för den vinnande parten i samband med skiljedomen. Om skiljedomaren beslutar att en part är den vinnande parten under omständigheter att den segrande parten vann några men inte alla sina påståenden och motargument kan skiljedomaren tilldöma den vinnande parten med en lämplig andel av kostnaderna och advokatavgifterna som skäligen uppstått för den vinnande parten i samband med skiljedomen.

Uppdelning

Med undantag av bestämmelserna i detta avsnitt gällande överenskommelsen att avgöra genom skiljedom (Förbud av klass- och representativa åtgärder och Icke-individualiserad undsättning), om en skiljedomare eller tingsrätten beslutar att delar av detta Avtal att avgöra genom skiljedom är ogiltigt eller ogenomförbart skall de andra delarna i Överenskommelsen att avgöra genom skiljedom ändå tillämpas. Om en skiljedomare eller tingsrätt beslutar att en bestämmelse i denna överenskommelse att avgöra genom skiljedom (Förbud av klass- och representativa åtgärder och Icke-individualiserad undsättning) är ogiltig eller ogenomförbar skall hela överenskommelsen att avgöra genom skiljedom vara ogiltig. De kvarstående delarna av Avtalet och dess avsnitt om Rättsliga tvister kommer att fortsätta att tillämpas.

Framtida ändringar i Överenskommelsen att avgöra genom skiljedom

Trots alla bestämmelser i dessa Användarvillkor samtycker både du och vi att om vi gör några ändringar i denna Överenskommelse att avgöra genom skiljedom (utöver rättelse av postadress eller hemsida som anges inuti) i framtiden, skall den ändringen inte tillämpas för anspråk som lämnades in i ett rättsligt förfarande mot Chatrandom före ändringen trädde i kraft. Ändringen skall gälla alla andra tvister eller anspråk som regleras av Överenskommelsen att avgöra genom skiljedom som har uppstått eller kan uppstå mellan dig och Chatrandom. Vi kommer att meddela dig om ändringar i denna Överenskommelse att avgöra genom skiljedom genom att publicera de ändrade villkoren på Chatrandom.com minst 30 dagar före ändringarna träder i kraft och även genom ett meddelande via e-post.

 

Diverse

Deltagande i kampanjer

Då och då kan denna Tjänst inkludera annonsering som tillhandahålls av tredje parter. Du får inleda korrespondens med eller delta i kampanjer från annonsörer som visar sina produkter på denna Tjänst. Vid sådan korrespondens eller kampanj, inklusive leverans av betalningen för varor och tjänster samt andra villkor, avtal, garantier eller representation som är kopplade till sådan korrespondens eller sådana kampanjer, uteslutande mellan dig och annonsören. Vi antar inget/ingen ansvar, skyldighet eller ansvar för någon del av någon sådan korrespondens eller kampanj.

Säkerhet och Lösenord

I den utsträckning du erbjuds möjligheten att skapa ett användarkonto är du ensamt ansvarig för att upprätthålla ditt lösenords och kontos sekretess och för alla yttranden som görs eller utförs eller handlingar eller underlåtenheter som uppstår genom användningen av ditt lösenord och konto. Vår personal kommer aldrig att be dig om ditt lösenord. Du får inte överföra eller dela ditt konto med någon annan, och vi förbehåller oss rätten att omedelbart avsluta ditt konto om det sker någon otillåten överföring eller delning av detta slag.

Internationell användning

Genom att ladda ner och använda mjukvaran representerar du och garanterar att du inte tillhör en tingsrätt/domstol där användning av denna Tjänst är förbjuden enligt lag, förordningar eller Exportkontroller. Även om denna Tjänst är tillgänglig världsomfattande lämnar vi inte några påståenden om att material på denna Tjänst är lämpligt eller tillgängligt i territorier där innehållet är olagligt. De som väljer att ha åtkomst till denna Tjänst från andra platser gör så på eget initiativ och är ensamt ansvariga för att de följer lokala lagar. Eventuella erbjudanden för tjänster och/eller information som görs i samband med denna Tjänst är ogiltiga där de är förbjudna.

Avslutning av användarkonto

Du samtycker att vi kan, enligt eget gottfinnande, avsluta, avbryta eller stänga av din åtkomst till alla eller delar av Tjänsten med eller utan förvarning och oavsett anledning, inklusive men inte begränsat till brott mot dessa Användarvillkor. Misstänkta bedrägliga, trakasserande eller olagliga aktiviteter kan vara skäl för att avsluta ditt konto och kan refereras till lämpliga brottsbekämpande myndigheter.

Vid avslutning eller avstängning förlorar du omedelbart, oavsett anledning, rätten att använda tjänsterna igen i denna Tjänst, och du bekräftar och godkänner att vi kan avaktivera eller ta bort ditt konto direkt och att all relaterad information hindrar dig från att komma åt dessa filer eller Tjänsten. Vi skall inte hållas ansvariga gentemot dig eller tredje parter för åtgärder som vi gör i samband med dessa Användarvillkor, samt att din skyldighet att betala obetalda avgifter skall överleva avstängningen.

Meddelanden

Alla meddelanden till en part skall vara i skriftlig form och göras via e-post eller vanlig post. Meddelanden till oss måste skickas till kundtjänsten på [email protected]. Meddelanden till dig kan antingen skickas till din angivna e-postadress för kontot eller adressen som du angav vid registreringen. Utöver det kan vi även sända meddelanden via Tjänsten för att informera dig om ändringar i Tjänsten eller andra frågor av stor betydelse, och sådana sändningar skall utgöra meddelande till dig.

Alla meddelanden eller all kommunikation under dessa Användarvillkor kommer att anses vara levererade till parten som mottar sådan kommunikation (1) på leveransdatum om den levereras personligen till parten; (2) två arbetsdagar efter insättningen med en nattleverantör, med mottagningsbekräftelse; (3) fem arbetsdagar efter sändningsdatumet med mottagningsbevis om den skickades via amerikansk post; (4) på leveransdatumet om den överförs genom bekräftad faksimil; eller (5) på leveransdatumet om skickad via bekräftad e-post.

Allmänt

Du har granskat de skäliga Användarvillkoren och samtycker till att inte sälja, återförsälja, återskapa, duplicera, kopiera eller använda någon del av denna Tjänst för kommersiella ändamål, och inte heller spamma eller på annat avbryta eller störa denna tjänst.

Bestämmelserna i dessa användarvillkor är avsedda att vara särskiljbara. Om någon av bestämmelserna i dessa Villkor av någon anledning skall vara ogiltiga eller ogenomförbara i sin helhet eller delvis i en domstol/tingsrätt skall sådana bestämmelser, enligt sådan domstol, var resultatlös i omfattningen av sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet utan att på något sätt påverka giltigheten eller genomförbarheten av dem i någon annan domstol/tingsrätt eller bestämmelserna härav i någon annan domstol/tingsrätt.

Ingen/Inget samriskföretag, partnerskap, anställning, eller agenturförhållande finns mellan dig och Chatrandom som följd av dessa Användarvillkor. Misslyckande från Chatrandoms sida att hävda en rättighet eller bestämmelse skall inte utgöra en avsägelse av sådana rättigheter eller bestämmelser om inte Chatrandom uttryckligen erkänner eller godkänner detta skriftligen.

Utöver ursäkter som föreskrivs i tillämplig lag skall vi även ursäktade från skyldigheter för icke-leverans eller fördröjningar i leverans av produkter och tjänster som är tillgängliga genom vår Tjänst som härrör från omständigheter som är utanför vår skäliga kontroll, oavsett om de kan eller inte kan förutses av någon av parterna, inklusive men ej begränsat till; arbetsstörning, krig, brand, olycka, ogynnsamma väderförhållanden, oförmåga att säkra transport, statliga lagar eller förordningar, samt andra orsaker eller händelser som ligger utanför vår skäliga kontroll, oavsett om de liknar de situationer nämnda ovan eller inte.

Dessa Användarvillkor, tillsammans med tillämpliga policyer, utgör hela avtalet mellan dig och Chatrandom.

Underlåtenhet av oss att genomdriva eller utöva bestämmelser i dessa Användarvillkor eller relaterade rättigheter skall inte utgöra ett avstående från rättigheten eller bestämmelsen.

Policyer som publiceras på vår hemsida kan ändras då och då. Ändringar träder i kraft när de publiceras genom Chatrandom-tjänsten.

Följ oss: