CHATRANDOM ANVÄNDARVILLKOR

Giltighetsdatum 02/01/2011
Uppdaterad 08/15/2012

Välkommen till www.chatrandom.com (websidan) och dess affiliates (sammantaget ”ChatRandom”. ”vi” och ”oss”. ChatRandom tillhandahåller tjänsterna på denna websida (sammantaget ”Tjänster”) till dig enligt följande användarvillkor (”Villkor”).

1) Godkännnade av användarvillkor

Vänligen läs noggrant igenom följande villkor innan du använder websidan. Genom att tillträda och använda websidan och dess tjänster, eller innehåll som visas på, publicerat på, överförs, spelas upp eller distribueras eller på annat sätt gjorts tillgängligt på eller via webplatsen, inklusive utan begränsning, användarmaterial och inlägg (sammantaget "Innehåll"), bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor som bildar ett avtal som verkar som om du hade skrivit under det. Om du vid något tillfälle inte samtycker till dessa villkor, besök eller använd inte webplatsen eller något av dess innehåll eller tjänster.

DU MÅSTE VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT SE, FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA DENNA WEBPLATS, DESS INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER. OM DU ÄR UNDER 18 ÅR SÅ ÄR DU INTE TILLÅTEN ATT FÅ TILLGÅNG TILL DENNA WEBPLATS, DESS INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER AV NÅGON SOM HELST ANLEDNING. DITT TILLTRÄDANDE, ANVÄNDNING AV OCH SURFNING PÅ WEBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER ÄR ENLIGT DE VILLKOR SOM ANGES HÄR OCH ALLA GÄLLANDE LAGAR OCH BESTÄMMELSER. GENOM ATT SE, ANVÄNDA ELLER TILLTRÄDA DEN HÄR WEBPLATSEN SÅ FRAMHÅLLER OCH GARANTERAR DU ATT DU ÄR MINST 18 ÅR GAMMAL OCH ATT DU SAMTYCKER ATT BLI BUNDEN AV DESSA VILLKOR. OM DU ÄR UNDER 18 ÅR SÅ KAN DU INTE ANVÄNDA, SE ELLER TILLTRÄDA DENNA WEBPLATS, DITT TILLSTÅND ATT ANVÄNDA, SE ELLER TILLTRÄDA WEBPLATSEN, DESS INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER ÄR AUTOMATISKT OCH OMEDELBART ANNULERAT OCH KLICKA HÄR FÖR ATT AVSLUTA ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBPLATS OMEDELBART OCH LÄMNA DENNA WEBPLATS. VÄNLIGEN KLICKA HÄR OM DU INTE SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN ENLIGT DESSA VILLKOR .

Dessa villkor kan ändras eller uppdateras emellanåt. Därför bör du kontrollera villkoren regelbundet för uppdateringar. Du kan fastställa när villkoren senast ändrades genom att se hänvisningen "Senast uppdaterad" som kommer att synas högst upp på den här sidan. Eventuella ändringar i dessa villkor gäller vid publicering och kommer endast att gälla för användande av webplatsen, dess innehåll eller tjänster efter detta datum. Varje gång du öppnar, använder eller surfar på webbplatsen, dess innehåll eller tjänster så ger du ditt godkännande av då aktuella villkor.

2) Tillåtna användare av webplatsen

Webplatsen, dess innehåll eller tjänster är endast till personer över 18 år. Denna webplats kan innehålla material och innehåll av grafisk karaktär. Om du är under 18 år får du inte använda, se, eller tillträda denna webplats och du måste lämna den här webplatsen omedelbart genom att klicka här för att lämna. Om du är minst 18 år och samtycker till dessa villkor, får du använda, se och tillträda den här webplatsen, dess innehåll eller tjänster. Om du inte accepterar att vara bunden till dessa villkor eller inte vill se eller bli exponerad för grafiskt material eller kränks av grafiskt material, så ska du inte och har inte tillåtelse att använda, se och tillträda den här webbplatsen,dess innehåll, eller tjänster och du måste omedelbart avbryta användningen av webplatsen genom att klicka här för att lämna . Genom att titta på denna webplats, samtycker du till att en sådan visning och läsning inte bryter mot lagar eller normer som följer av din stad, stat eller land.

Vi är inte ansvariga för något innehåll, kommunikation, eller annan användning eller åtkomst av webplatsen, innehåll, eller tjänster från användare av denna webbplats i strid mot dessa villkor.

ChatRandom och webplatsen samlar medvetet inte in information från barn under 13 år. Om du är under 13 år så har du inte tillstånd att använda webplatsen och måste lämna den omedelbart. Om du är under 13 år, får du inte lämna några personuppgifter till webplatsen. Om du lämnar uppgifter till ChatRandom via webplatsen eller någon annan del av webplatsen, dess innehåll eller tjänster förmedlar du till ChatRandom att du är 13 år eller äldre. Detta ändrar inte den ovannämnda skyldigheten att vara minst 18 år för att använda den här webplatsen.

3) Tillåten användning av webplatsen

Innehållet (annat än inlägg som regleras genom punkt 3 i avsnitt 8 (d) ), webplats och tjänster är endast och uteslutande egendom av ChatRandom och/eller dess licensgivare. Du samtycker till att inte återskapa, återpublicera, ladda upp, publicera, kopiera,modifiera, ändra, distribuera, skapa bearbetningar från, sälja, återsälja, överföra, överlåta, visa, utföra, licensiera, överlåta eller utnyttja för kommersiellt syfte någon del av webplatsen, dess innehåll eller tjänster, andra än de som uttryckligen godkänts av ChatRandom skriftligen, inklusive utan begränsningar, publicera eller överföra någon reklam, sponsring eller kampanjer på, i eller via tjänsten, webplatsen eller dess innehåll . Användning av webplatsen eller dess innehåll eller tjänster på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt dessa villkor är förbjudet och kan vara föremål för åtgärder enligt USA:s eller internationell lag. Du samtycker till att inte tillträda webplatsen, dess innehåll eller tjänster genom någon teknik eller andra medel än videouppspelning av själva tjänsten eller annat uttryckligen godkänt sätt som ChatRandom kan bestämma. Du samtycker till att inte använda eller starta något automatiserat system, inklusive utan begränsningar, "robotar" , "sökrobotar" eller "offline-läsare" som har åtkomst till webplatsen, dess innehåll eller tjänster. ChatRandom förbehåller sig rätten att utan förvarning ta bort eller förhindra åtkomst till webplatsen, dess innehåll eller tjänster.

Du får inte kopiera, publicera, visa, modifiera, ändra, distribuera, utföra, reproducera, kopiera, sälja, återförsälja, exploatera eller skapa bearbetningar från någon del av webplatsen eller dess innehåll eller tjänster som inte uttryckligen har godkänts av ChatRandom skriftligen eller som uttryckligen anges här. Du accepterar att du inte kommer att ta bort, dölja, eller förändra några bekräftelser, krediter eller rättsfrågor, immateriella rättigheter eller äganderätt, eller märken, eller logotyper som finns på webplatsen eller i dess innehåll eller tjänster. Du samtycker till att inte samla in eller bärga några personuppgifter från tjänsten och inte heller att använda det kommunikationssystem som tillhandahålls av tjänsteleverantören (t.ex. kommentarer) i något kommersiellt värvningssyfte. Du samtycker till att inte värva, för kommersiella värvingssyften, några användare av tjänsten eller webplatsen. I din användning av webplatsen, dess innehåll eller tjänster kommer du att följa alla tillämpliga lagar, regler, stadgar och förordningar.

Du förstår att när du använder tjänsten så kommer du att exponeras för innehåll från en mängd olika källor och att ChatRandom inte är ansvarig för noggranhet, användbarhet, säkerhet eller immateriella rättigheter eller i samband med något sådant innehåll. Vidare så förstår du och godkänner att du kan utsättas för innehåll som är felaktig, kränkande, oanständigt, stötande, sexuellt eller som innehåller nakenhetoch du accepterar att avstå och härmed avstå från rättsliga åtgärder eller rättigheter eller kompensation som du har eller kan ha mot ChatRandom avseende detta.

Vår mötesplats rapporteringssystem gör allt för att filtrera bort minderåriga användare från webplatsen. Du bör ändå vara medveten att du kan stöta på någon under 18 år som ännu inte har filtrerats bort. Om du gör det, vänligen rapportera dem genom att klicka på rapportera. Att exponera dig själv för barn är ett allvarligt brott och vi har ett nära samarbete med polisen för att hjälpa dem att hitta och åtala ansvariga.

Särskilda villkor kan gälla för vissa varor eller tjänster som erbjuds på webplatsen eller för lotterier, tävlingar eller kampanjer som kan erbjudas på webplatsen. Sådana särskilda villkor (som kan inkludera officiella regler och förfallodatum) publiceras i samband med uppgifterna om produkten, tjänsten, lotterier, tävlingar, kampanjer, funktioner eller aktiviteter. Genom att gå med i sådana lotterier eller tävlingar eller delta i sådana kampanjer så kommer du att omfattas av dessa villkor och regler. Vi uppmanar dig att läsa de tillämpliga villkor eller regler som är länkade från den särskilda aktiviteten och att granska vår sekretesspolicy som, förutom dessa villkor, reglerar all information som du skickar i samband med sådana lotterier, tävlingar och kampanjer. Alla sådana särskilda villkor eller regler är utöver dessa villkor och, i händelse av en konflikt, skall sådana villkor ha företräde framför dessa villkor.

4) Sektretesspolicy

Vänligen granska sekretesspolicyn på"Privacy" för webplatsen. Genom att använda eller besöka denna webplats eller dess innhåll eller tjänster så undertecknar du ditt samtyckte till sekretesspolicyn. Om du inte samtycker med sekretesspolicyn på "Privacy", så är du inte behörig att använda webplatsen. Villkoren för sekretesspolicyn införlivas häri genom denna hänvisning.

5) Kontolösenord och säkerhet

Webbplatsen kan innehålla funktioner som kräver registrering (t.ex. när du registrerar dig för ett konto eller en tävling). Du samtycker till att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information om dig själv. Om du lämnar någon information som är felaktig, inaktuell eller ofullständig eller att ChatRandom har skälig anledning att misstänka att informationen är felaktig, inaktuell eller ofullständig så kan ChatRandom ta bort eller avregistrera dig från den här webplatsen eller en tävling enligt eget gottfinnande. ChatRandom förbehåller sig rätten att vidta lämpliga åtgärder mot en person eller enhet som uppsåtligen lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få tillgång till delar av webplatsen som annars skulle nekas.

Vid den tidpunkt som du registrerar dig för åtkomst till kontot online kan du bli ombedd att välja ett användarnamn och lösenord som ska användas i samband med ditt konto. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord , om något, och är fullt ansvarig för all användning av ditt lösenord och transaktioner som utförs i ditt konto, oavsett av dig eller andra. Du samtycker till att (a) logga ut från ditt konto vid slutet av varje session, (b) hålla lösenordet hemligt och inte dela med dig av det till någon annan och (c) omedelbart underrätta ChatRandom om någon obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller något annat brott mot säkerheten. ChatRandom har rätt att agera på instruktioner som erhållits genom användning av ditt lösenord och ansvarar inte för eventuella förluster eller skador till följd av din underlåtenhet att följa detta avsnitt. Du samtycker till att inte kringgå, avaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i tjänster eller funktioner som hindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll eller genomdriva begränsningar för användning av tjänsten eller dess innehåll.

6) Äganderätt

Du bekräftar och accepterar att, mellan ChatRandom och dig, alla rättigheter, titlar och intressen i och på webplatsen, dess innehåll och tjänster, inklusive utan begränsningar, eventuella patenter, upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter, uppfinningar, kännedom och alla andra immateriella rättigheter som ägs enbart av ChatRandom eller dess licensgivare, är giltiga och bindande och skyddas av amerikanska upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar. Varje försök att använda, distribuera, dekonstruera eller omforma information, kod, video, text eller visuella material, grafik eller moduler som finns på webplatsen för något annat ändamål är förbjuden. ChatRandom och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats på webplatsen, dess tjänster och innehåll.

Upphovsrätt: Mellan dig och ChatRandom så bekräftar och accepterar du att allt innehåll och tjänster som ingår i webplatsen, såsom text, grafik, logotyper, ikoner, videor, bilder, media, data, ljud, visuella, animering, programvara och annan information och material, upphovsrätt och egendom tillhörande ChatRandom eller dess innehållsleverantörer och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Tillstånd ges att elektroniskt kopiera och skriva ut papperskopior på delar av webbplatsen eller innehållet med det enda syftet att använda webplatsen som en personlig intern resurs eller annat sätt för det avsedda ändamålet, förutsatt att alla papperskopior innehåller all upphovsrätt och varumärken och andra tillämpliga immaterialrättsliga och patentskyddade märken och meddelanden. All annan användning, inklusive reproduktion, modifiering, distribution, överföring, återpublicering, förevisning av webplatsen, dess innehåll eller tjänster är strängt förbjudet.

Varumärken: Varumärken, tjänstemärken, logotyper, slogans, handelsnamn och varumärkets helhetsintryck som används på webplatsen är patentskyddad till ChatRandom eller dess licensgivare. Utan att begränsa det föregående, "ChatRandom" är varumärket för ChatRandom. Otillåten användning av varumärket ChatRandom kan vara ett brott mot federala eller statliga varumärkeslagar. Någon tredje part eller varumärken som nämns på webplatsen utgör inte eller antyder tillhörighet, godkännande eller rekommendation från ChatRandom eller av ChatRandom från tredje parter.

7) Din ersättning till ChatRandom

DU SAMTYCKER TILL ATT GOTTGÖRA, FÖRSVARA OCH HÅLLA CHATRANDOM, DESS TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, REPRESENTANTER, DOTTERBOLAG, AFFILIATES, LICENSGIVARE, PARTNERS, TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH ANDRA SOM AGERAR I SAMFÖRSTÅND MED DEM, ANSVARSFRIA FRÅN FÖRLUSTER, ANSVAR, ANSPRÅK, SKADOR, , KRAV, KOSTNADER ELLER SKULDER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNINGAR, RIMLIGA ADVOKATKOSTNADER SOM GJORTS AV DIG ELLER FÖR DIN RÄKNING ELLER AV TREDJE PART PÅ GRUND AV ELLER TILL FÖLJD AV (A) DIN ANSLUTNING, PUBLICERING, ELLER SKYLDIGHET TILL ELLER UNDERKASTELSE TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA ELLER UNDERKASTELSE, (B) DIN ÖVERTRÄDELSE AV DESSA, TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER RÄTTIGHETER FÖR CHATRANDOM ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT NÅGON UPPHOVSRÄTT, EGENDOMS- ELLER SEKRETESSRÄTTIGHET, ELLER (C) VARJE PÅSTÅENDE SOM DIN UNDERKASTELSE ORSAKAT SKADOR FÖR TREDJE PART.

8) Innehåll skapat av användare

a) Kommunikationtjänster: Webplatsen kan innehålla områden för dig att lämna kommentarer eller feedback, chatområden, bloggar, anslagstavletjänster, fokusgrupper, forum, lotterier, tävlingar, spel, gemenskaper, kalendrar, och/eller andra meddelanden eller kommunikationsanläggningar som syftar till att möjliggöra för dig och andra att kommunicera med ChatRandom och andra användare av webplatsen (sammantaget, "Kommunikationstjänster"). De åsikter som framförs i kommunikationstjänster speglar enbart åsikt(er) från deltagarna och kanske därför inte speglar åsikt(er) från ChatRandom. Du bekräftar att dina synpunkter på webplatsen kan bli tillgängliga för andra. Du accepterar att bara publicera, skicka och ta emot meddelanden och material som är i enlighet med dessa villkor och relaterad till den specifika kommunikationstjänsten.

b) Förbjudna åtgärder: Du samtycker till att följande åtgärder är förbjudna och utgör en väsentlig överträdelse av dessa villkor. Denna lista är inte avsedd att vara fullständig och ChatRandom förbehåller sig rätten att avgöra vilka typer av beteenden som anses vara olämpliga för användning av webplatsen. När det gäller olämplig användning kan ChatRandom eller dess utsedda vidta sådana åtgärder som de bestämmer enligt eget gottfinnande.

Som exempel, och inte som en begränsning, godkänner du att när du använder webplatsen, dess innehåll, tjänster eller ett meddelandetjänst så kommer du inte att:

 1. Använda webplatsen, dess innehåll eller tjänster för något ändamål eller att vidta några åtgärder i strid med lokala, statliga, nationella eller internationella lagar, förordningar, koder eller regler.
 2. Bryta mot några förhållningsregler eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss kommunikationstjänst.
 3. Vidta några åtgärder som utgör en orimligt eller oproportionerligt stor belastning på webplatsens infrastruktur eller annat på ett sätt som negativt kan påverka prestanda på webplatsen eller begränsa eller hindra andra användare från att använda och åtnjuta kommunikationstjänsterna eller webplatsen.
 4. Använda webplatsen för obehörig inhämtning av eller länkning till, eller via automatisk utrustning, robotar, ombud, skrapning, skript, intelligent sökning eller någon liknande sätt få tillgång till innehåll eller tjänster.
 5. Lägga samman, kopiera, duplicera, publicera eller göra innehåll eller tjänster eller något annat material eller information från webplatsen tillgängliga till tredje part utanför webplatsen på något sätt eller något annat material eller information tillgänglig från webplatsen.
 6. Förtala, mobba, missbruka, trakassera, förfölja, förnedra, hota eller diskriminera andra eller på annat sätt kränka rättigheter (t.ex. rätten till privatliv och publicitet) eller avslöja en annan användares personuppgifter, t.ex. hatpropaganda.
 7. Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida något nedsättande, kränkande eller olagligt ämne, namn, material, innehåll, video, bild, ljud, bildtext eller information som t.ex. djurmisshandel, läkemedels- eller drogmissbruk, olyckor, döda kroppar och liknande föremål. Det är inte tillåtet att publicera något som innehåller grafik eller meningslöst våld (på dig själv eller andra) eller visar dig själv eller någon annan skadas, attackeras eller förödmjukas.
 8. Ladda upp eller hämta filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar eller andra lagar, om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna, titlar eller intressen därtill eller har erhållit alla nödvändiga godkännanden eller rättigheter.
 9. Ladda upp eller överföra filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada funktionen på någon annans dator.
 10. Använda webplatsen för att göra oönskad reklam tillgänglig eller annat marknadsföringsmaterial, skräppost, pyramidspel, kedjebrev eller liknande former av otillåten reklam eller värvning eller genomföra undersökningar.
 11. Samla in information om andra, inklusive e-mailadresser, utan deras samtycke.
 12. Ladda ner någon fil eller material som publicerats av en annan användare på en kommunikationstjänst som du vet, eller rimligen borde veta, inte kan distribueras lagligt på ett sådant sätt.
 13. Förfalska eller ta bort författarangivelser, juridiska eller andra meddelanden eller äganderätt eller ursprungsmärkning eller källa.
 14. Begränsa eller hindra andra användare från att använda och åtnjuta kommunikationstjänsterna.
 15. Utöva någon annan åtgärd som, enligt ChatRandoms omdöme, exponerar ChatRandom eller någon tredje parts potentiella ansvar eller nackdel av något slag.

Om du använder, ser eller har tillgång till denna webplats i strid med dessa villkor, eller om du upprepade gånger har brutit mot dessa villkor eller en tredje parts upphovsrätt, förbehåller vi oss rätten att avsluta tillstånd eller rättigheter som beviljats till dig av ChatRandom och vi förbehåller oss alla av våra rättigheter enligt detta avtal, i lag och i eget kapital.

c) Användarmaterial :Alla och allt eventuellt innehåll, kommentarer, åsikter, information, data, text, video, bild, bildtexter, musik, ljud, grafik, fotografier, mjukvara, kod, ljud, musik , ljudkombinationer, interaktiva funktioner, återkoppling, dokumentation, fotografier, diskussioner, nyheter, artiklar, meddelanden, inlägg, listor och andra material, sett på, fått tillgång via, visats, publicerats till, överförts , spelats upp eller distribueras eller på annat sätt gjorts tillgängt genom webplatsen, dess tjänster eller kommunikationstjänster från användare eller andra tredje parter ("Användarmaterial" ) är strikt användarmaterial för den person från vilken sådana ursprungligen kom ifrån och som är ensamt ansvarig för dess innehåll. Användning av eller tillit till användarmaterial är helt på egen risk och ChatRandom frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med användarmaterial. ChatRandom godkänner inte, övervakar eller stödjer några användarmaterial från någon användare eller annan licensgivare eller någon åsikt, rekommendation eller råd som uttrycks däri och går heller inte i god för deras tillförlitlighet. Under inga omständigheter kommer ChatRandom eller dess leverantörer eller ombud att vara ansvariga på något sätt för något användarmaterial.

Du bekräftar och accepterar att ChatRandom kanske eller kanske inte förhandsgranskar eller övervakar användarmaterial, men att dem och dess företrädare har rätt (men inte skyldighet) att på eget bevåg förhandsgranska, övervaka, vägra, ta bort, flytta, bort, stänga av, blockera och/eller begränsa tillgången till webplatsen och allt innehåll eller användarmaterial som är tillgängligt via webplatsen. Du förstår att genom att använda webplatsen kan du bli utsatt för användarmaterial som du kan finna kränkande eller stötande eller som kan innehålla nakenhet eller vuxenorienterat eller sexuellt material. En del av innehållet på den här webplatsen kan förolämpa dig. Om du anser att innehållet bryter mot dessa villkor, "tagga" eller "flagga" då videouppspelningen som du tittar på för att överlämna den för granskning. Du samtycker till att du måste utvärdera och ta alla risker i samband med användning eller exponering för eventuellt användarmaterial publicerat av andra.

Utan att begränsa det föregående, så har ChatRandom och dess företrädare rätt att tillfälligt eller permanent ta bort, avlägsna, blockera, upphäva eller begränsa ditt konto eller åtkomst till webplatsen eller något innehåll eller användarmaterial på webplatsen som bryter mot dessa villkor eller på annat sätt kan uppfattas obehagligt eller stötande enligt ChatRandoms eget gottfinnande, inklusive men utan begränsningar, ta bort eller ersätta med andra ord för ovårdat eller olämpligt språk. Du samtycker till att ChatRandom inte har något ansvar för sådan borttagning, radering, blockering, avstängning eller begränsning eller någon av de åtgärder som vidtagits i enlighet med detta avsnitt.

Du bekräftar vidare och samtycker till att du inte kommer att lita på den här webplatsen eller något av dess innehåll eller tjänster tillgängliga på eller via webplatsen. Vi är inte ansvariga för eventuella fel eller brister i användarmaterial eller hyperlänkar som är inbyggda där eller för de resultat som erhålls genom användning av sådan information. Under inga omständigheter kommer ChatRandom eller dess leverantörer eller ombud att vara ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av din tillit till sådant användarmaterial.

Utöver vad som uttryckligen tillåts enligt upphovsrättslagen eller som uttryckligen anges här, får du inte kopiera, distribuera, återsända, publicera eller kommersiellt exploatera nedladdat innehåll utan uttryckligt tillstånd från ChatRandom och upphovsrättsinnehavaren. Du får inte sälja, hyra eller hyra ut tillgång till eller användning av webplatsen eller dess tjänster. Du får inte använda den här webplatsen eller något innehåll eller tjänster någon gång för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor och andra villkor och meddelanden på webplatsen och ska följa alla gällande lokala, statliga, federala , nationella eller internationella stadgar, regler, föreskrifter, förättningar , förordningar, lagar, koder, order, föreskrifter eller fördrag av någon regering eller tillsynsorgan i någon domstol. Du får inte använda webplatsen på något sätt som kan skada, avaktivera, försämra eller störa någon annan användares användning av webplatsen eller dess tjänster eller innehåll. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webplatsen genom dataintrång eller andra otillåtna medel. Du får inte försöka skaffa eller få något innehåll eller tjänster på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängligt för dig via webplatsen.

d) Inlägg: Du är ensam ansvarig för användarmaterial som du publicerar, visar, delar, spelar upp, e-mailar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via webplatsen eller dess tjänster ("Inlägg") . Alla inlägg är föremål för dessa villkor och du accepterar att du inte kommer att publicera något inlägg som är i strid med dessa villkor. Du förstår att ChatRandom inte garantera någon sekretess avseende eventuella inlägg som du skickar in. ChatRandom har ingen skyldighet att publicera eller använda ett inlägg och kan ta bort, avlägsna, blockera, avbryta, avsluta eller begränsa tillgången till ett inlägg när som helst efter eget gottfinnande. Du bekräftar och accepterar att ChatRandom har rätt att ta bort, avlägsna, blockera, avbryta, avsluta eller begränsa ditt inlägg eller konto eller din tillgång till webplatsen, dess innehåll eller tjänster permanent eller tillfälligt och utan förvarning, om ChatRandom bedömer att du har varit eller att du har identifierats av andra användare att vara (antingen en gång eller flera gånger) offensiv med ditt inlägg eller om din användning av webplatsen, tjänsterna eller att innehållet bryter mot dessa villkor. För att undvika några tvivel, om ditt inlägg "hoppas över", "flaggats", "rapporterats" eller "taggats" av andra användare, antingen en gång eller flera gånger för ovanstående anledningar, så förbehåller vi oss rätten att utföra ovanstående åtgärder. Du samtycker till att ChatRandom inte har något ansvar för sådan borttagning, radering, blockering, avstängning, uppsägning eller begränsning eller någon av de åtgärder som vidtagits i enlighet med detta avsnitt. Överträdelser av användarvillkoren kan resultera i en varning eller uppsägning av ditt konto. Om du bryter mot dessa villkor förbehåller vi oss rätten att tillfälligt eller permanent avsluta ditt konto eller säga upp eller blockera din tillgång till webplatsen , dess innehåll eller tjänster.

Genom att publicera ett inlägg så garanterar du att ditt inlägg är sant, ditt eget ursprungliga arbete och inte inkräktar på annan persons eller enhets rättigheter och att du och alla andra personer som nämns eller visas i ditt inlägg släpper alla anspråk avseende ChatRandoms eller dess företrädares användning, publicering, kopiering, modifiering, överföring eller distribution av bidraget eller någon del av det. Du företräder och garanterar att du äger alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive upphovsrätt, till ditt inlägg och håller alla nödvändiga licenser eller utgåvor gällande innehållet i ditt inlägg och medgivanden och rättigheter att använda, publicera, kopiera, modifiera, distribuera, spela upp eller skicka ditt inlägg. Du accepterar att du är ensamt ansvarig för att du äger inlägget och konsekvenserna av att lämna och spela upp, överföra, visa eller publicera ditt inlägg på tjänsten. Du måste utvärdera och ta alla risker i samband med offentliggörandet av ditt inlägg.

Genom att lämna ett inlägg, ger du ChatRandom och dess licenstagare, förvärvare och utsedda en oåterkallelig, överlåtbar, överförbar, full underlicens (genom flera nivåer av underlicenstagare), evig , världsomspännande, royaltyfri , fullt betald, utan ensamrätt och licens, enligt eget gottfinnande, att använda, distribuera, spela upp, reproducera, posta, ändra, kopiera, kombinera, anpassa, publicera, översätta, hyra ut, leasa, sälja, återförsälja, utföra eller visa (offentligt eller på annat sätt), göra tillängligt online eller elektroniskt överföra och utföra och skapa bearbetningar av ditt inlägg (helt eller delvis), tillsammans med ditt namn eller någon del därav och stad/ort/land där du är folkbokförd, enligt ChatRandoms gottfinnande, på hemsida eller någon annanstans, och att använda, kopiera, anpassa, distribuera eller införliva hela eller någon del av ditt inlägg till annan reklam, marknadsföring, forskning, analys eller andra material i valfritt format och medel eller kanaler nu kända eller senare utvecklade. Härmed avsäger du dig rätten att inspektera en sådan användning och eventuella krav baserade på titel, integritet, sekretess, offentlighet, förtal, förskingring, immaterialrätt eller liknande anspråk för all användning av ditt inlägg. Härmed ger du varje användare av webplatsen, dess innehåll och tjänster en ej ensamrättslicens att visa, använda och komma åt ditt inlägg via hemsidan som är tillåtet genom funktion av tjänsten och under dessa villkor.

9 Meddelande och förfaranden för att göra anspråk på upphovsrätt eller immateriell överträdelse

ChatRandom kan under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, inaktivera och/eller säga upp användning av webplatsen, dess innehåll eller tjänster föranvändare som gör intrång på andras. Om du tror att ditt arbete har kopierats på ett sätt som innebär upphovsrättsintrång eller att dina immateriella rättigheter har överträtts, lämna då ChatRandoms upphovsrtättsombud ett meddelande med följande information:

 1. en elektronisk eller fysisk signatur från den person som bemyndigats att agera på vägnar för ägaren av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheters intresse;
 2. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell egendom som du anser har överträtts;
 3. en beskrivning av var det material du hävdar överträds finns på webplatsen (tillhandahålla URL (er) i e-postmeddelandet är det bästa sättet att hjälpa ChatRandom att snabbt hitta innehållet);
 4. Ditt namn, address, telefonnummer och e-mailadress;
 5. ett uttalande från dig om att du har goda skäl att tro att den omstridda användningen inte har tillåtits av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen;
 6. ett uttalande från dig, under straffansvar för mened, om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller ägare av immateriell egendom eller har behörighet att agera enligt upphovsrätten eller immateriella ägarens räkning.

Om du tror, i god tro, att en anmälan om upphovsrättsintrång felaktigt har lämnats in mot dig till ChatRandom, tillåter DMCA att du skickar ChatRandom ett kontraproduktivt meddelande.

Meddelanden och kontraproduktiva meddelanden måste uppfylla de då aktuella lagstadgade krav som DMCA fastställt, se http://www.copyright.gov/för mer information. Meddelanden gällande påståenden om upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter och kontraproduktiva meddelanden ska skickas till ChatRandoms upphovsrättsombud som kan nås på följande sätt:

Postadress: ChatRandom, Inc. 244 5th Ave. #1835, New York, NY 10001
E-mail: [email protected]

Se till att du vet om det innehåll som du har sett på ChatRandom överträder din upphovsrätt. Om du inte är säker på vilka rättigheter du har eller om din upphovsrätt har överträtts bör du kontrollera med en jurist först. Var medveten om att det kan finnas negativa rättsliga konsekvenser i ditt land om du lämnar ett falskt eller i ond tro påstående gällande upphovsrättsintrång med hjälp av denna process.

Observera även att den information som lämnas i detta juridiska meddelande kan vidarebefordras till den person som påståtts göra överträdelsen.

10) Länkar

Länkar till andra webbplatser och sökresultat: Webplatsen kan innehålla länkar till webplatser som drivs av andra parter. Webplatsen tillhandahåller dessa länkar till andra webplatser som en bekvämlighet och din användning av dessa webplatser sker på egen risk. Dessa websidor kontrolleras inte av ChatRandom och de ansvarar inte för innehållet på webplatser från tredje parter. Sådana länkar innebär inte godkännande av information eller material på annan plats och ChatRandom frånsäger sig allt ansvar med avseende till din åtkomst gällande användning av eller transaktioner på sådana länkade webplatser. Du bekräftar och accepterar att ChatRandom inte kan hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt, direkt eller indirekt, för någon skada, förlust eller annan fordran som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med, tillgång till, användning av eller tillit till webplatsen eller något innehåll eller tjänster tillgängliga på eller via någon annan webplats eller resurs.

Länkar till webbplatsen: Du kan länka en annan webplats på webplatsen enligt följande länkningspolicy: (i) utseende, placering och andra aspekter av någon länk inte kan vara sådan att skada eller dra ner anseendet om ChatRandom eller webplatsen, (ii) utseende, placering och andra attribut i länken inte kan skapa det felaktiga intrycket att din sajt, företag, organisation eller enhet är sponsrad av, godkänd av, samröre med eller i samband med ChatRandom eller webplatsen, (iii) när den väljs av en användare måste sambandet visa webplatsen på helskärm och inte inom en "ram" på den länkande webplatsen, samt (iv) ChatRandom förbehåller sig rätten att återkalla sitt samtycke till länk när som helst och efter eget gottfinnande.

11) Ändringar av webplats

ChatRandom förbehåller sig rätten att när som helst och emellanåt ändra, stänga av, blockera, avsluta eller avbryta, tillfälligt eller permanent, webplatsen, dess innehåll eller tjänster, eller någon del därav, med eller utan förvarning. Du samtycker till att ChatRandom inte kan hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning, blockering, uppsägning eller upphörande av webplatsen, innehåll eller tjänster.

12) Avstängning och upphörande rättigheter

ChatRandom förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att omedelbart och utan föregående meddelande, att stänga av eller avsluta din tillgång till webplatsen, dess innehåll eller tjänster eller någon del därav av någon anledning, inklusive utan begränsning, eventuella brott mot dessa villkor. Du samtycker till att ChatRandom inte ska hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon sådan avstängning eller uppsägning.

13) Ansvarsfriskrivning

WEBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL OCH INFORMATION, TJÄNSTER, PRODUKTER, LOTTERIER, TÄVLINGAR, UTLOTTNINGAR ELLER ANDRA ERBJUDNA AKTIVITETER SOM FINNS PÅ ELLER SOM ÄR ANNONSERADE PÅ WEBPLATSEN, INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNINGAR, TEXT, VIDEO, GRAFIK OCH LÄNKAR, TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ”TILLGÄNGLIGA” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER SÅ FRISKRIVER CHATRANDOM OCH DESS LICENSGIVARE, LEVERANTÖRER OCH NÄRSTÅENDE ALLA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA MED AVSEENDE PÅ WEBPLATSEN OCH INNEHÅLL, INFORMATION, TJÄNSTER, PRODUKTER OCH MATERIAL TILLGÄNGLIGT PÅ ELLER VIA WEBPLATSEN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, ICKE-INTRÅNG, FRIHET FRÅN DATAVIRUS OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM HÄRRÖR FRÅN KONTAKTER ELLER PRESTANDA. DIN ANVÄNDNING AV WEBPLATSEN ELLER NÅGOT AV DESS INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER ÄR HELT PÅ EGEN RISK.

SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, UTESLUTER CHATRANDOM ALLA GARANTIER , VILLKOR, ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV DENNA WEBPLATS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ ALLA WEBPLATSER LÄNKADE TILL DENNA WEBPLATS OCH TAR HELLER INTE ANSVAR FÖR ( I ) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL, ( II ) PERSONSKADA ELLER EGENDOM, AV NÅGOT SLAG, PÅ GRUND AV DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER, ( III ) NÅGON OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVAR OCH/ELLER NÅGON PERSONLIG, KONFIDENTIELL OCH/ELLER FINANSIELLA INFORMATION LAGRAD DÄR, ( IV ) NÅGON AVBRYTEN ELLER OAVSLUTAD ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN VÅRA TJÄNSTER, (IV) NÅGOT FEL, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN SPRIDAS TILL ELLER GENOM VÅRA TJÄNSTER AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER ( V ) EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER I INNEHÅLLET ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM ETT RESULTAT AV DITT INLÄGG ELLER ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM PUBLICERAS, POSTAS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTERNA ELLER HEMSIDAN. CHATRANDOM GARANTERAR INTE , STÖDJER INTE OCH ANSVARAR INTE FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM UTANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART GENOM TJÄNSTERNA ELLER NÅGON HYPERLÄNKAD TJÄNST ELLER SOM VISAS I NÅGON REKLAMRUTA ELLER ANNAN ANNONSERING OCH CHATRANDOM KOMMER INTE VARA EN DEL AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ATT VARA ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV NÅGON TRANSAKTION ELLER KOMMUNIKATION MELLAN DIG OCH NÅGON ANNAN ANVÄNDARE ELLER TREDJE PARTS LEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER . SOM MED KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST GENOM ALLA SLAGS MEDIER ELLER I ALLA MILJÖER SÅ BÖR DU ANVÄNDA DITT FÖRNUFT OCH VARA FÖRSIKTIG NÄR SÅ KRÄVS.

Utan att begränsa det föregående så är du ansvarig för att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att allt innehåll, tjänster eller tillgång till webplatsen är fritt från virus eller annan skadlig kod.

14) Ansvarsbegränsning

SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER SÅ FRÅNSÄGER SIG CHATRANDOM OCH DESS PARTER ALLA GARANTIER, VARE SIG KONTRAKT, SKADESTÅND (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING)FÖRSUMELSE, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN TEORI PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED WEBPLATSEN, ANVÄNDNINGEN, OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA ELLER PRESTANDA HOS INFORMATION, INNEHÅLL,TJÄNSTER, PRODUKTER OCH MATERIAL FRÅN ELLER VIA WEBPLATSEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA CHATRANDOM, DESS TJÄNSTEMÄN, CHEFER ELLER ANSTÄLLDA, OMBUD ELLER NÅGON UTAV DESSA ENHETER ELLER LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFBARA, TILLFÄLLIGA, AVSKRÄCKANDE ELLER FÖLJDSKADOR , UTGIFTER ELLER SKADOR, ÄVEN OM DESSA PERSONER OCH ENHETER TIDIGARE HAR INFORMERAT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR . DESSA BEGRÄNSNINGAR SKA GÄLLA ÄVEN OTILLRÄCKLIGHET ELLER FÖREKOMSTEN FÖR NÅGON BEGRÄNSAD ERSÄTTNING. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE , DET HÖGSTA SAMLADE ANSVAR CHATRANDOM PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER WEBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET, INFORMATION, MATERIAL, SKA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER PÅ ELLER VIA WEBPLATSER INTE ÖVERSTIGA FEMTIO DOLLAR (US).

DU BEKRÄFTAR SPECIFIKT ATT CHATRANDOM INTE ANSVARAR FÖR INNEHÅLL ELLER NEDSÄTTANDE, OANSTÄNDIGT, STÖTANDE, OBSCENT, SEXUELLT, PORNOGRAFISKT, NAKET ELLER OLAGLIGT UPPTRÄDANDE ELLER INNEHÅLLET FRÅN NÅGON TREDJE PART OCH ATT RISKEN FÖR SKADA ELLER SKADEGÖRELSE FRÅN DESSA ÄR HELT UPP TILL DIG.

Undantag och begränsningar: Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar eller uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller indirekta skador kanske ovanstående begränsningar inte gäller för dig. Denna ansvarsbegränsning skall vara i den utsträckning den är tillåten enligt tillämplig lag.

15) Meddelande som krävs enligt kalifornisk lag

Enligt California Civil Code Section 1789,3, har användarna rätt till följande särskilda konsumenträttigheter:

Namn, adress och telefonnummer till leverantören av den här webplatsen är ChatRandom 244 5th Ave. # 1835, New York, 10001 NY, 8008033978. Klagomål som rör den här webplatsen eller dess innehåll eller tjänster eller begäran att få ytterligare information om användning av den här webplatsen eller dess innehåll eller tjänster kan skickas till ovanstående adress eller till [email protected].

Klagomålavdelningen hos kundtjänst i California Department of Consumer Affairs kan kontaktas skriftligen på 1625 North Market Boulevard, Suite S202, Sacramento, CA 95834 eller på telefon (916) 574-7950 eller (800) 952 -5210.

16) Tillämplig lag och tvister

Dessa villkor skall regleras av och ska tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, USA, utan hänsyn till lagprinciper. Du samtycker oåterkalleligen till den exklusiva jurisdiktionen av de federala och delstatliga domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, USA, för att lösa eventuella tvister som kan uppstå ur, under, eller i samband med dessa villkor, som det mest bekväma och lämpliga för lösning av tvister som gäller dessa villkor. NÅGON ORSAK FÖR ÅTGÄRD ELLER KRAV SOM DU KAN HA AVSEENDE DESSA VILLKOR, WEBPLATS ELLER INNEHÅLLET ELLER TJÄNSTERNA, MÅSTE PÅBÖRJAS INOM SEX (6) MÅNADER EFTER DET ATT KRAVET ELLER ORSAKEN UPPSTÅR ELLER SÅDANT KRAV ELLER ÅTGÄRD SKA SPÄRRAS.

Webbplatsen styrs från USA och riktas till personer som är bosatta i USA. De som väljer att få åtkomst till webplatsen från platser utanför USA gör det på eget initiativ och ansvarar för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning som lokala lagar är tillämpliga. ChatRandom framhåller inte att webplatsen, dess innehåll eller tjänster är lämpliga utanför USA. ChatRandom förbehåller sig rätten att begränsa tillgängligheten av webplatsen till någon person, geografiskt område eller behörighet när som helst efter eget gottfinnande.

17) Force Majeure

ChatRandom ansvarar inte för förseningar eller underlåtenhet av utförande till följd av orsaker utanför dess rimliga kontroll eller oförutsedda omständigheter som force majeure eller naturkatastrofer, brand, översvämning, jordbävning, olyckor, strejker, krig, terrorism, statlig handling, fel eller avbrott i vanliga transportörer (inklusive utan begränsning, internetleverantörer och webbhotell) eller verktyg, eller brist på transportmöjligheter, bränsle, energi, arbetskraft och material.

18) Förmåga att acceptera användarvillkor

Du företräder och garanterar att du är antingen minst 18 år (eller behörig där 18 år inte är myndighetsålder att juridiskt ingå bindande avtal, åtminstone uppnått myndighetsåldern för din behörighet), eller en myndig minderårig, eller har laglig målsmans samtycke och är fullt kapabla och kompetenta att ingå de villkor, skyldigheter, bekräftelser, utfästelser och garantier som anges i dessa villkor, samt att följa och iaktta dessa villkor. Du bekräftar att vi har gett dig en rimlig möjlighet att granska dessa villkor och att du har samtyckt till dem.

19) Övrigt

Dessa villkor och sektretesspolicyn och andra juridiska meddelanden som publiceras av ChatRandom anger hela överenskommelsen och avtalet mellan dig och ChatRandom med avseende på ämnet häri . Om någon bestämmelse i villkoren och sektretesspolicy anses av en behörig domstol att vara ogiltig så är parterna ändå överens om att domstolen skall sträva efter att verkställa parternas avsikter som reflekteras i bestämmelsen och övriga bestämmelser i villkoren och sekretesspolicyn skall förbli i full kraft och verkan. Rubriker är endast för referens och kan inte på något sätt definiera, begränsa, konstruera eller beskriva omfattningen eller utsträckningen av ett avsnitt. ChatRandoms underlåtenhet att agera med hänsyn till eventuell underlåtenhet av dig eller av andra att följa dessa villkor och sekretesspolicyn avfärdar inte dess rätt att agera med hänseende till följande eller liknande fel. Du får inte tilldela, överföra, licensiera eller delegera dessa villkor och sektretesspolicy eller dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor och sekretesspolicy utan föregående skriftligt medgivande från ChatRandom, men detsamma kan tilldelas genom ChatRandom utan begränsningar. Någon överlåtelse, överföring , licensiering eller delegering i strid med denna bestämmelse skall vara ogiltig. Det finns inga utomstående förmånstagare av dessa villkor och sekretessolicy.

20) Frågor?

Vänligen rikta alla frågor gällande dessa villkor, tekniska frågor eller problem med webplatsen eller för att rapportera överträdelser av dessa villkor eller kommentarer eller förslag till vår kundsupport. Du kan kontakta kundsupport genom att klicka här.
Följ oss: