Chatrandom Användarvillkor

Senast ändrad: 4/12/18

Chatrandom är en tjänst av Cogroup Limited (hädanefter kallad "oss" eller "vi"). Chatrandom erbjuder en interaktiv chatt och kamerastreamingtjänst. Dessa tjänster är tillgängliga via en webbläsare eller mobila applikationer till de som har laddat ner applikationen eller har besökt Chatrandom via en webbläsare, oavsett om tjänsten är tillgängliga via oss eller via en tredjeparts-samarbetspartner (alla sådana instanser där tjänsten erbjuds kan benämnas som "Chatrandom", "plattformen" eller "tjänsterna"). Användning av tjänsterna kan ske av de som har laddat ner den mobila appen, registrerat ett konto eller som på annat vis får tillgång till tjänsterna, oavsett metod, och du accepterar att din användning sker i enlighet med våra villkor och policies, inklusive integritetspolicy och faktureringspolicy via referens häri ("villkoren" eller "användarvillkoren").

GENOM ATT LADDA NER MOBILAPPLIKATIONEN, FÅ TILLGÅNG TILL WEBBLÄSARAPPLIKATIONEN, ELLER GENOM ATT PÅ ANNAT VIS ANVÄNDA TJÄNSTERNA, ACCEPTERAR DU ATT DU ÄR BUNDEN TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR.

OM DU INTE ÖNSKAR ATT VARA BUNDEN TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR, VAR GOD UPPHÖR MED ALL ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OMEDELBART. DITT MISSNÖJE MED INNEHÅLLET ELLER DEN INFORMATION SOM FINNS I TJÄNSTERNA LÖSES GENOM ATT DU SLUTAR ANVÄNDA TJÄNSTEN. DITT AVTAL MED OSS GÄLLANDE EFTERLEVNAD AV DESSA VILLKOR GÄLLER DIREKT NÄR DU BÖRJAR ANVÄNDA TJÄNSTEN.

ACCEPTANCE OF THESE TERMS REQUIRES USERS TO FOLLOW OUR ACCEPTABLE USE POLICY, AS DISCUSSED BELOW. OUR ACCEPTABLE USE POLICY MAKES CLEAR THAT THERE IS NO TOLERANCE FOR OBJECTIONABLE CONTENT OR ABUSIVE USERS, AS FURTHER DEFINED IN THE ACCEPTABLE USE SECTION.

Genom att använda tjänsterna, antingen genom Chatrandom eller genom en samarbetspartners hemsida eller applikation, har du haft möjligheten att läsa dessa användarvillkor och att din fortsatta användning av tjänsten ska ske i enlighet med alla publicerade riktlinjer och villkor som gäller för tjänsten, inklusive policyn för accepterad användning gällande innehåll som du delar genom tjänsten och alla aktiviteter relaterade till din användning.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor då och då utan förvarning. Du accepterar och förstår att det är ditt eget ansvar att granska användarvillkoren regelbundet och att hålla dig medveten om eventuella ändringar. Din fortsatta användning av tjänsten efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av de ändrade användarvillkoren och ditt godkännande av att vara bunden till dem.

Som ordet används i dessa villkor inkluderar referenser till "samarbetspartners" alla våra ägare, dotterbolag, företag som vi samarbetar med, anställda chefer, direktörer, leverantörer, partners, sponsorer och marknadsförare, och inkluderar (utan begränsningar) alla parter som är involverade i skapandet, produceringen och/eller leveransen av tjänsten och/eller dess innehåll.

Chatrandom TJÄNSTER

Chatrandom erbjuder en interaktiv chatt och kamerastreamingtjänst till sina användare via sin interaktiva webb- och mobilapplattform som nås av användare av Chatrandom som har accepterat de aktuella användarvillkoren, faktureringsvillkoren och integritetspolicyn via enheter som stöds ("Chatrandom-plattformen").

ENHETER SOM STÖDS

I dessa avtals syfte definieras "enheter som stöds" de enheter som används vid användning av tjänsten, aktuella webbläsare, mobiltelefoner och trådlösa kommunikationsenheter som är kända eller som skapas i framtiden med telekommunikationsmetoder eller protokoll som är kända eller som skapas i framtiden och som är kompatibla med Chatrandom-plattformen.

ACCEPTERANDE AV DESSA VILLKOR SOM ETT BINDANDE AVTAL

Du som användare av tjänsterna accepterar och godkänner att:

 • 1) Du har blivit tydligt informerad om att användningen av dessa tjänster kräver godkännande av dessa villkor som ett bindande avtal.
 • 2) Du har haft möjligheten att granska dessa villkor, och du har bekräftat att du är av den lagliga ålder som krävs inom ditt juridiska område, och inte förhindrad enligt lag eller regleringar i det juridiska området att ingå ett bindande avtal.
 • 3) Att du har vidtagit bekräftade åtgärder för att acceptera dessa användarvillkor som ett bindande avtal.
 • 4) att din fortsatta användning av tjänsterna utgör ditt godkännande av dessa villkor som ett bindande avtal.

I den utsträckning som användaren kan ladda ner en app från Chatrandom, skapa ett konto, eller på annat vis få tillgång till Chatrandom-plattformen, accepterar och förstår användaren att sådan användning ska insamla unika identifierare och samtycken via deras enheter som stöds. I den utsträckning som en användare erbjuds en möjlighet under nerladdnings- eller registreringsprocessen, eller vid annan tillgång till plattformen, att ge sitt godkännande ("Jag accepterar och godkänner att jag är bunden av dessa användarvillkor och policies i min användning av Chatrandom-plattformen."). I den utsträckning som användaren använder ytterligare tjänster eller funktioner accepterar de att sådan användning kan kräva separata godkännanden av faktureringspolicy och andra villkor så som de presenteras och publiceras. I fall då villkoren som presenteras är i konflikt med detta avtal är det detta avtal som ska gälla.

Chatrandom KANALER

Baserat på den aktuella teknologin, mjukvaran och kunskapen ("Chatrandom-teknologin") har Chatrandom förmågan att ändra, driva, underhålla och erbjuda tillgång till virtuella kanaler genom Chatrandom-plattformen ("Chatrandom-kanaltjänsterna") till användare av plattformen förutsatt att de håller sig till policyn för acceptabelt användande, regler från tredje parter, och alla rådande lagar.

KONTOSÄKERHET

I den utsträckning som du erbjuds möjligheten att skapa ett användarkonto är du själv helt och hållet ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten i ditt lösenord och konto, samt för alla uttalanden som görs och handlingar eller uteblivande handlingar som sker genom användningen av ditt lösenord och ditt konto, inklusive eventuella avgifter som uppstår. Du måste därför vidta åtgärder för att säkra att andra inte får tillgång till ditt lösenord eller ditt konto. Chatrandom kommer aldrig att be dig om ditt lösenord. Du får inte flytta eller dela ditt konto med någon annan, och vi förbehåller oss rätten att direkt stänga av ditt konto för brott mot policyn för accepterat användande härunder, eller brott mot dessa användarvillkor.

Genom att skapa ditt konto godkänner du att Chatrandom skickar kommunikation till dig gällande ditt konto, vilket kan inkludera marknadsföringsmaterial, och i vissa fall även skärmdumpar eller annat innehåll som visar grunden för åtgärder som har vidtagits av Chatrandom mot ditt konto.

Alla användare informeras om att de själva ansvara för sina personliga inställningar på de enheter som används för att få tillgång till tjänsten, och om du väljer att begränsa den kommunikation som Chatrandom kan skicka till dig kan du göra detta genom att ändra inställningarna i den mån som de finns tillgängliga, eller genom att kontakta Chatrandom på det vis som specificeras i Integritetspolicyn.

Användare kan avsluta eller radera sitt konto, eller ändra sin prenumerationsplan, när som helst, inklusive under eventuella tillfälliga avbrottsperioder och oavsett anledning. Användaren ansvarar för att underhålla sitt konto, sina prenumerationsinställningar och avgifter. Chatrandom kan tillåta konton som har avslutats eller raderats av användaren att återupprättas, men valet att göra detta är helt Chatrandoms.

Tredjepartsleverantörer kan användas av Chatrandom för att tillåta tillgång till tjänsten eller olika funktioner. Dessa tjänster erbjuds som en bekvämlighet och i syfte att tillhandahålla tjänsterna. Användning av eller tillgång till tjänster från tredje part kommer att kräva att du godkänner och observerar deras egna användarvillkor och policies. Länkar, funktioner eller tjänster som erbjuds av tredje part är inte ett bifall eller en garanti av de tjänsterna, alla villkor och policies som kräva av den tredje parten ska förbli ett avtal mellan användaren och den tredje parten.

Chatrandom INNEHÅLL

Användare ska förbli ägarna av innehållet som de skapar eller utför. Vissa funktioner på plattformen ska förbli den intellektuella egendomen av Chatrandom, inklusive men utan begränsningar texter, multimedia, grafik, mjukvara, data eller annan information som Chatrandom-plattformen tillhandahåller eller som på annat vis presenteras av Chatrandom (kollektivt hänvisat till som "Chatrandom-innehållet").

LICENSBIDRAG

Användare ska ge Chatrandom och dess samarbetspartners exklusivt, obegränsat och världsomspännande tillstånd att använda, skicka och visa innehållet som de skapar eller skickar via plattformen i syfte att leverera tjänsterna, vilka utgör Chatrandom-plattformen. Sådan användning kan inkludera visst material, inklusive men inte begränsat till, video, bilder, ljudinspelningar eller användare i marknadsföring och reklammaterial, i den utsträckning att sådan användning har godkänts och tillåtits.

DEFINITION AV VISS TERMINOLOGI

Eftersom Chatrandom-tjänsterna tillåter användare att få tillgång till vår plattform på flera sätt -- till exempel genom mobilappar eller via webbläsare från Chatrandom eller tredje parter, anser vi det viktigt att förklara den tänkta lagliga effekten och användningen av viss terminologi som används inom dessa villkor och policies. I fall en konflikt uppstår gällande betydelsen av någon av följande termer ska betydelsen enligt detta stycke gälla.

KONTON

Användningen av orden "Konton", "Tillgång" eller "Användning" kan ske i varierande utsträckning och hänvisa till både registrerade användare och icke-registrerade användare som har tillgång till plattformen, applikationen eller Chatrandoms tjänster på det vis som diskuteras i dessa villkor. Om inget annat specificeras ska termerna likaledes gälla för användare av alla slag om inga skillnader uttryckligen identifieras mellan dem. Till exempel kan Chatrandoms integritetspolicy hänvisa till olika konton eller användartyper gällande informationen som krävs av servicetypen som en användare har begärt.

MODERERING OCH GRANSKNING

Som diskuteras härunder är Chatrandom-teknologin, som den utvecklats, administrerad av Chatrandom-övervakare och dessa kan granska användares aktiviteter, häri beskrivna som "Moderering eller Granskning" genom att använda ett system av automatiserad identifiering som aktiveras genom rapportering av aktiviteter som anses vara mot communityriktlinjerna eller dessa användarvillkor. Chatrandom scannar inte användaraktiviteter i förebyggande syfte då storleken och sammanställningen av våra användare gör sådan moderering eller granskning omöjlig eller opraktisk. Istället förlitar sig Chatrandom på rapporteringssystemet, användarcommunityt, och förfrågningar från användare att få tillgång till vissa tjänster och funktioner, vilket kan trigga moderering eller granskning av innehåll, aktiviteter eller användning av Chatrandom-tjänsterna. Chatrandom-teknologin, som hanteras av våra användare, tillåter tillhandahållande av Chatrandom-plattformen på ett sätt som främjar community-standarder och policyn för accepterat användande. Chatrandom kan granska eller moderera aktiviteter när sådan granskning eller moderering triggas av vårt system, men Chatrandom gör detta efter eget gottfinnande.

Användningen av fraser som moderering eller granskning, i kontexten av tjänster från Chatrandom, ska inte tolkas för att skapa ett ansvar eller krav på att moderera eller agera baserat på aktiviteter från användare, förutom i den mån vi uppmärksammas om dem från communityt och andvändarna eller våra system.

POLICY FÖR ACCEPTERAD ANVÄNDNING

Din användning av Chatrandom sker i enlighet med alla gällande lagar och regleringar, inklusive Netiquette, och du ansvarar själv för det material och den kommunikation som du delar med dig av via tjänsten, inklusive alla hemsidor och applikationer genom vilka Chatrandom-tjänsterna är tillgängliga. Genom att bidra med information i eller på annat vis använda kommunikationstjänster, eller andra interaktiva tjänster som kan göras tillgängliga till dig via våra tjänster, medger du att du inte kommer att ladda upp, dela, publicera eller på annat vis distribuera eller möjliggöra distribution av innehåll -- inklusive text, kommunikation, mjukvara, bilder, ljud, data eller annan information -- som:

 • Är olaglig, hotande, missbrukande, trakasserande, ärekränkande, bedräglig, kränkande mot en annan persons integritet, skadegörande, innehåller nakenhet eller simulerar sexuella akter, eller på annat vis strider mot våra policies;
 • Personifierar eller utger sig för att vara en annan person eller entitet -- inklusive men inte begränsat till Chatrandom-anställda eller representanter -- eller är vilseledande, missledande, som identiteten av en annan användare, i syfte att till exempel men inte begränsat till få tillgång till funktioner eller erbjudanden som användare får baserat på kön eller andra demografiska grupper.
 • Diskriminerar, trakasserar, nedgraderar eller skrämmer en individ eller grupp baserat på religion, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller handikapp;
 • Utgör ett brott mot patentlagar, varumärken, yrkeshemligheter, upphovsrätt, rätten att publicera, eller andra äganderätter av någon part;
 • Använder tjänster eller funktioner från tredje parter på ett sätt som låter användare kringgå policies och villkor från Chatrandom.
 • Utgör otillåten reklam, skräpreklam eller massmejlutskick (även känt som "spamming"), kedjebrev eller andra former av otillåten användning, eller någon form av lotteri eller hasardspel.
 • Innehåller mjukvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som är ämnade att störa, avbryta, skada eller begränsa funktioner i mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning, eller att skada eller få otillåten tillgång till data eller annan information från tredje part.
 • Vi bifaller inte och antar heller inget ansvar för innehållet av tredjepartsanvändare av tjänsten.

Chatrandom MODERERING OCH GRANSKNING

Användare accepterar och förstår att Chatrandom-teknologin, så som den utvecklats, överses och administreras av Chatrandom-supervisors och ska användas i syfte att moderera eller granska användningen av Chatrandom-plattformen på sätt som främjar community-standarder och policyn för accepterat användande. Modererande handlingar som utnyttjar Chatrandom-teknologin kan inkludera att användare stängs av från vissa kanaler, eller att konton avslutas. Om ett brott sker eller misstänks ske mot användarvillkoren eller policyn för accepterat användande vidtas modererande åtgärder helt enligt Chatrandoms eget gottfinnande i syfte att förbättra användarupplevelsen.

Vi kan inte anta oss uppgiften att förhandsgranska eller ändra innehåll som användare bidrar med, men Chatrandom, via vårt system, kan efter eget gottfinnande vidta åtgärder för att förhindra brott mot villkoren. Åtgärderna som Chatrandom och vårt system för moderering och granskning kan vidta gäller för alla användare, konton, hemsidor eller applikationer som använder vår chattplattform.

Moderering och granskning kan resultera i åtgärder som kan sträcka sig från permanent eller tillfällig avstängning av ditt konto, eller permanent borttagning av innehåll som vi, enligt eget gottfinnande, anser bryter mot användarvillkoren. Sådana åtgärder kan vidtas om Chatrandom har beslutat att din användning eller ditt innehåll utgör ett hot, eller demonstrerar oaktsamhet för våra användarvillkor, eller bryter mot andra regler som berör våra tjänster eller på annat vis är skadlig, stötande eller felaktig. Chatrandom förbehåller sig rätten att vidta ovanstående åtgärder, inklusive men inte begränsat till, tillfälligt avbrott eller bannlysning av konton eller förmågan att använda Chatrandom för att kunna undersöka uppförande, användning eller innehåll som Chatrandom rimligen tror kan utgöra ett brott mot villkoren.

I vissa fall där tillfällig avstängning av användare sker för aktiviteter som vi har rimlig anledning att tro inte är olagliga kan Chatrandom efter eget gottfinnande tillåta att användare betalar en avgift för snabbare utförande av en intern granskning av kontoaktiviteter för att kontot ska återställas.

Berättigande till denna fast-track-tjänst ska avgöras efter Chatrandoms eget gottfinnande, och avgiftens storlek som publiceras eller faktureras till de påverkade kontona. Användare som återställts förväntas fortsätta efterleva våra villkor.

Om omständigheterna kräver det ska Chatrandom samarbeta fullt ut med undersökning av brott mot system eller nätverkssäkerhet rörande andra hemsidor eller tjänster, eller med rättsväsenden och myndigheter som utreder misstänkta brott och kriminell aktivitet.

Moderering eller granskning utförs efter Chatrandom eget gottfinnande i den utsträckning som det triggas av vårt system, eller våra community-riktlinjer. Chatrandomantar inget ansvar eller krav på sig att vidta åtgärder och antar inget ansvar för förseningar till följd av handlingar. Användare ger sitt samtycke till att Chatrandom modererar och granskar innehåll och att Chatrandom får vidta åtgärder, inklusive borttagning av innehåll och frånsäger sig alla anspråk mot Chatrandom.

NOTIFIERING OM AVSTÄNGNING

Enligt de villkor som diskuteras i NOTIFIERINGAR härunder ska du genom ditt fortsatta användande av tjänsterna anses ha gett ditt samtycke till att motta kommunikation från Chatrandom. Om ett brott sker, eller misstänks ha skett, kommer du att informeras om detta via plattformen. Denna notifiering kan inkludera skärmdumpar för att informera dig om det innehåll som gav upphov till avstängningen eller de åtgärder som vidtagits av vårt system för moderering och granskning. Notifieringen kommer att inkludera tidsperioden för avstängningen som Chatrandom beslutar om efter eget gottfinnande, och som ska ge övervakare och administratörer tillräckligt med tid för att granska det misstänkta brottet. Fasttrack-tjänster kan erbjudas, som en del av notifieringen, till den kostnad som publiceras, vilket möjliggör att Chatrandoms modereringssystem och administratörer kan utföra en intern granskning direkt. Avgifterna klassas inte som ett straff eller som ett tillåtande att utföra otillåtna handlingar, utan för att möjliggöra att resurser läggs på en omedelbar granskning. Fasttrack-tjänster är inte alltid tillgängliga i alla fall då ytterligare granskning visar att brottet som utförts eller innehållet som levererats är olagligt, eller om Chatrandom fastställer -- efter eget gottfinnande -- att ditt uppförande utgör ett fortsatt brott mot villkoren och din vidare användning av tjänsterna ska nekas. Du ger ditt samtycke till att motta sådana notifikationer och accepterar vidare att din användning av fasttrack-tjänster inte fråntar dig ditt ansvar att observera och efterleva Chatrandoms användarvillkor.

INFORMATION OM INTELLEKTUELL EGENDOM

I dessa användarvillkors syfte definieras "innehåll" som information, kommunikation, mjukvara, bilder, video, grafik, musik, ljus och annat material och tjänster som kan ses av användare av tjänsten. Detta inkluderar men är inte begränsat till anslagstavlor, chatter och annat originellt innehåll.

Genom att acceptera dessa villkor bekräftar och accepterar du att allt innehåll som presenteras för dig via tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärkesskydd, servicemärken, patent och andra rättigheter och lagar, och uteslutande ägs av Chatrandom och/eller dess samarbetspartners. Du har endast rätt att använda innehållet så som det uttryckligen ges tillstånd till av oss eller den specifika leverantören av innehållet. Förutom en enstaka kopia för eget bruk får du inte kopiera, reproducera, modifiera, återpublicera, ladda upp, skicka eller distribuera några dokument eller information från denna tjänst i någon form eller på något vis utan tidigare skriftligt godkännande från oss eller den specifika leverantören av innehållet, och du ansvarar själv för att få detta godkännande innan du återanvänder copyright-skyddad material som är tillgängligt via tjänsten. Otillåten användning av innehåll som finns på tjänsten kan bryta mot copyrightlagar, trademarklagar eller andra rådande lagar och kan leda till kriminella eller civila straff.

Varken vi eller våra samarbetspartners garanterar eller representerar att din användning av innehåll som visas på eller fås via tjänsten inte bryter mot några rättigheter från tredje parter. Se "Användning av ditt innehåll" härunder för en beskrivning av de processer som ska följas ifall en part anser att material som publicerats via tjänsten bryter mot ett patent, varumärkesskydd, företagshemlighet, rätten att publicera eller andra rättigheter från endera part.

Alla specialgjorda grafiker, ikoner, loggor eller tjänstnamn är registrerade varumärken eller servicemarks som tillhör Chatrandom eller dessa samarbetspartners. Alla andra trademarks eller servicemarks tillhör de respektive ägarna. Inget i dessa villkor ger dig rätten att använda innehåll eller namn som tillhör Chatrandom eller dess samarbetspartners.

ANVÄNDARES INNEHÅLL

I enlighet med vår integritetspolicy kommer allt innehåll eller all kommunikation som du skickar via tjänsten eller till oss, oavsett i elektronisk form eller på annat vis, att behandlas om icke-konfidentiellt och utan äganderätt. Chatrandom antar inte någon äganderätt och bifaller heller inte det innehåll som skapas av användare, och såldes bibehåller du alla rättigheter till sådan kommunikation, material eller innehåll. Du ger dock oss och våra samarbetspartners en icke-exklusiv, evig och världsomspännande rätt att kopiera, distribuera, utföra, publicera, översätta, tillämpa, modifiera och på annat vis använda sådant material oavsett anledning och i alla former (kända eller framtida).

Var god skicka inte in konfidentiella uppgifter eller information skyddad av äganderätt såvida vi inte har kommit överens om något annat i skrift. Vi kan inte heller acceptera dina ovidkommande idéer eller förslag, så var god skicka inte in dem under några omständigheter.

Vi respekterar andras intellektuella egendom och ber att du gör detsamma. Om du eller någon användare av våra tjänster tror att ett brott har begåtts mot dina upphovsrättigheter, varumärkesskydd eller andra äganderättigheter genom ett inlägg på tjänsten bör du eller användaren direkt skicka en notifiering till vår agent (som identifieras nedan). För att vara effektiv måste notifieringen inkludera:

 • En fysisk eller elektronisk signatur från en person som har rätten att agera å ägaren av en exklusiv rättighets vägnar gällande det innehåll som det påstås används utan tillstånd;
 • Identifiering av det påstådda äganderättsskyddade innehållet;
 • Information rimligen tillräcklig för att tillåta att vi kontaktar den part som framför klagomålet, som till exempel adress, telefonnummer och, om möjligt, en elektronisk mejladress via vilken den klagande parten kan nås;
 • Identifiering av det material som påstås användas utan tillstånd och som ska tas bort, samt tillräckligt med information för att vi ska kunna lokalisera materialet;
 • Ett utlåtande från den klagande parten att denna har god tro att användningen av materialet är otillåten av upphovsrättsägaren, agenten eller enligt lag;
 • Ett utlåtande att informationen i notifieringen är korrekt och, med förbehåll för straff, att den klagande parten har rätten att agera å ägaren av det exklusiva materialets vägnar.

I enlighet med "Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C.A Sec. 512(c)" kan vår agent för notifiering av upphovsrättsbrott nås som indikerat härunder. Tjänster kommer att stängas av för de som regelmässigt bryter mot copyrightlagar eller de som regelmässigt felaktigt hävdar brott mot copyrightlagar.

 

Agent för Påstådda Brott:

[email protected]

 

Du förstår och accepterar att vi när vi mottar ett påstående om brott mot äganderätt direkt kan ta bort det identifierade materialet från våra tjänster utan ansvar gentemot dig eller någon annan part och att påståendet från den klagande parten och den part som ursprungligen publicerade materialet hänvisas till USAs Copyright-kontor för prövning så som det hänvisas till i Digital Millennium Copyright Act..

FÖRNEKANDE AV GARANTIER

ALLT MATERIAL OCH ALLA TJÄNSTER VIA DENNA TJÄNST ERBJUDS PÅ EN "SOM ÄR" OCH "SOM TILLGÄNGLIG"-BAS UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER GARANTI OM ATT INGA ÖVERTRÄDELSER BEGÅS. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE UTFÄRDAR VI INGA GARANTIER OM ATT: (A) TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET LEVER UPP TILL DINA KRAV, (B) TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET FÖRBLI OAVBRUTNA, TIDSENLIGA, SÄKRA ELLER FEL-FRIA, (C) RESULTATET SOM KAN UPPNÅS TILL FÖLJD AT TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA ELLER MATERIALET ÄR EFFEKTIVT, KORREKT ELLER PÅLITLIGT, ELLER (D) KVALITÉN AV NÅGRA AV PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA ELLER INFORMATIONEN SOM KÖPS ELLER MOTTAS AV DIG FRÅN VÅR TJÄNST ELLER TJÄNSTEN VIA VÅRA SAMARBETSPARTNERS LEVER UPP TILL DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER ÄR FELFRI ELLER FELA FRÅN DEFEKTER.

DENNA TJÄNST SKULLE KUNNA INNEHÅLLA TEKNISKA ELLER ANDRA FORMER AV MISSTAG, FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. VI KAN GÖRA ÄNDRINGAR I INNEHÅLLET OCH TJÄNSTERNA NÄR SOM HELST UTAN FÖRVARNING. MATERIALET I TJÄNSTEN KAN VARA OUPPDATERAT, OCH VI ANTAR INGET ANSVAR FÖR ATT UPPDATERA SÅDANT MATERIAL ELLER TJÄNSTER.

ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN ELLER NEDLADDNING ELLER ANNAN TILLGÅNG TILL NÅGOT MATERIAL SKER PÅ EGEN RISK OCH MED DITT ACCEPTERANDE AV ATT DU SJÄLV ANSVARAR FÖR SKADOR PÅ DITT DATASYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV SÅDANA AKTIVITETER.

Innehåll som är tillgängligt via tjänsten representerar ofta åsikten eller bedömningen av den som gjort informationen tillgänglig, en användare eller annan person eller entitet som inte har något med Chatrandom att göra. Vi bifaller inte och antar inte något ansvar för korrektheten eller pålitligheten i de åsikter, råd eller utlåtanden som andra än auktoriserade talespersoner för Chatrandom utfärdar i sin officiella kapacitet. Var god hänvisa till de specifika policies som publicerats i olika sektioner i tjänsten för mer information; sådana policies är inbakade i och en del av dessa användarvillkor via referens.

EN DEL STATER OCH JURIDISKA OMRÅDEN TILLÅTER INTE EXKLUDERING AV VISSA GARANTIER, SÅ EN DEL AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER EVENTUELLT INTE FÖR DIG.

ANSVARSBEGRÄNSING

Din exklusiva lösning på och vårt hela ansvar för eventuella klagomål utanför dessa användarvillkor och din användning av tjänsten ska begränsas till den summa som du betalade oss för användning av tjänsten under en tvåmånadersperiod föra agerandet som gav upphov till klagomålet.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI ELLER VÅRA SAMARBETSPARTNERS VARA ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART GÄLLANDE SÄRSKILDA, STRAFFENLIGA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER KONSEKVENSENLIGA SKADOR, ELLER NÅGRA SOM HELST SKADOR INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÅDANA SOM RESULTERAR FRÅN FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER INKOMST, OAVSETT OM VI HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE, OCH OAVSETT BEGRUNDANDE FÖR ANSVAR SOM UPPSTÅR UTANFÖR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ELLER AV NÅGRA HEMSIDOR SOM HÄNVISATS TILL ELLER LÄNKATS TILL VIA VÅR TJÄNST.

EN DEL JURIDISKA OMRÅDEN FÖRBJUDER EXKLUDERING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR KONSEKVENSENLIGA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER EVENTUELLT INTE FÖR DIG.

SKADEERSÄTTNING

Efter förfrågan från oss accepterar du att försvara, ersätta, och frigöra oss och våra samarbetspartners från ansvar, påståenden och utgifter, inklusive juridiska utgifter som uppstår från din användning eller ditt missbruk av tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att, till din kostnad, anta ett exklusivt försvar och kontroll över eventuella situationer gällande skadeersättning av dig, i vilket fall du måste samarbeta med oss för att hävda vårt försvar.

AVTAL GÄLLANDE MEDLING

Eventuella dispyter, kontroverser, skillnader eller krav som uppstår relaterat till detta avtal, inklusive existensen, giltigheten, tolkningen, prestandan, brott eller uppsägning därav eller meningsskillnader gällande icke-avtalsenliga krav och ansvar som följaktligen uppstår, ska hänvisas till och slutligen lösas genom skiljedom administrerad under "UNCITRAL Arbitration Rules" med hjälp av JAMS strömlinjeformade skiljedomsprocesser, eller genom ömsesidig överenskommelse "BVI International Arbitration Center" (BVIIAC), som modifieras av IAC-processerna för administration av skiljedom. Detta avtal ska tolkas under BVI-lagar och UN:s konvention gällande internationell försäljning av varor, vilka gäller för alla situationer relaterade till användningen av tjänsten.

FÖRBUD MOT KLASS OCH REPRESENTATIVA ÅTGÄRDER OCH ICKE-INDIVIDUALISERAD AVLASTNING

DU OCH Chatrandom GÅR MED PÅ ATT VI ALLA FÅR FRAMFÖRA KLAGOMÅL MOT DEN ANDRE ENDAST PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH INTE SOM EN KLASSMEDLEM I EN AGERANDE ROLL ELLER REPRESENTATIVT AGERANDE ELLER FÖRFARANDE. SÅVIDA INTE BÅDE DU OCH Chatrandom KOMMER ÖVERENS OM NÅGOT ANNAT FÅR MEDLAREN INTE REPRESENTERA ELLER VARA EN DEL AV FLER ÄN EN PERSONS ELLER PARTS KRAV ELLER PÅSTÅENDEN, OCH FÅR INTE PÅ ANNAT VIS HA KONTROLL ÖVER NÅGON FORM AV STYRKA, REPRESENTATION ELLER FÖRFARANDE. MEDLAREN FÅR DESSUTOM BELÖNA LÄTTNAD (INKLUSIVE EKONOMISK OCH FÖRKLARANDE LÄTTNAD) ENDAST I FAVÖR FÖR DEN INDIVIDUELLA PART SOM SÄKER LÄTTNAD OCH ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SOM KRÄVS FÖR ATT GE DEN LÄTTNAD SOM KRÄVS AV DEN PARTENS INDIVIDUELLA KRAV. INGEN LÄTTNAD SOM BELÖNAS KAN PÅVERKA ANDRA ANVÄNDARE.

SKILJEDOMSPROCESSER

Skiljedom är mer informellt än en rättegång. Skiljedom använder sig av en neutral skiljedom snarare än en domare eller jury, och domstolsgranskning av en skiljedomsbelöning är väldigt begränsad. Däremot kan en skiljedom belöna skadestånd och lättnad på individuell basis på samma vis som en rättssal kan belöna en individ. Alla eventuella tvister är för skiljedomen att besluta om, förutom att tvister som är relaterade till skiljedom inom avtalets utsträckning som skiljedomen berör ("Förbud mot Klass och Representativa Handlingar och Icke-Individuell Lättnad") ska gälla för en domstol inom kompetent juridiskt område att besluta om.

En part som har som mål att söka skiljedom måste först skicka till den andra parten, via e-post, en skriftlig notis som beskriver tvistemålets natur i rimlig detalj ("Notisen"). Notisen till Chatrandom ska skickas till Cogroup Limiteds adress som anges nedan. All information som måste vara en del av notisen måste inkluderas, inklusive beskrivning av tvistens eller klagomålets bas och natur och den lättnad som söks.

Om du och Chatrandom inte lyckas lösa en tvist som beskrivs i notisen inom 30 dagar efter att notisen skickats ut kan du eller Chatrandom inleda en skiljedomsprocess via JAMS. Ett formulär för detta finns på JAMS hemsida, https://www.jamsadr.com/jamsconnect/. Utöver att fylla i formuläret hos JAMS i enlighet med deras regler och processer måste parten som inleder skiljedomsprocessen posta en kopia av det ifyllda formuläret till den andre parten. Du kan skicka formuläret till Chatrandom c/o Cogroup Limited med följande adress: Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Skiljedom ska utföras på nätet med hjälp av JAMS strömlinjeformade skiljedomsprocess. Genom gemensam överenskommelse kan skiljedomens parter välja att använda BVI International Arbitration Centre (BVIIAC), som styrs av IAC-processen för administrering av skiljedom, om omständigheterna kräver det. I fall då ett förhör hålls i person kan du och/eller Chatrandom delta via telefon om inte skiljedomsnämnden kräver annat. I varje fall ska en skiljedomsnämnd eller person utses och förhandlingarna ska ske på engelska.

Skiljedomspersonen eller nämnden kommer att besluta om alla tvister i enlighet med BVI-lagar och UN.s konvention om internationell försäljning av varor, inklusive accepterade principer för rättvisa, och efterleva alla privilegier som erkänns enligt lag. Skiljedomspersonen eller nämnden ska inte vara bunden av beslut i tidigare skiljedomar som involverar andra användare, men är bunden av beslut i tidigare skiljedomar som involverar samma användare av Chatrandom i den utsträckning som det krävs enligt lag. Skiljedomspersonens eller nämndens beslut ska vara slutgiltigt och bindande, och beslut om belöning kan skrivas in i domstolar som har makt över detta.

KOSTNAD FÖR SKILJEDOM

I alla skiljedomar som uppstår relaterade till detta avtal ska skiljedomen belöna den vinnande parten, om några, juridiska kostnader som den vinnande parten rimligen fått i samband med skiljedomen. Om skiljedomspersonen eller nämnden utser en vinnande part under omständigheter där endast vissa men inte alla tvister vanns kan skiljedomen belöna den vinnande parten med en procentandel av de juridiska kostnaderna som rimligen uppstått för den vinnande parten i samband med skiljedomen.

AVSKILJBARHET

Med undantag av provisionerna i denna sektion gällande avtalet om skiljedom, om en skiljedomsperson eller nämnd, eller en domstol, beslutar att endera part av detta avtal är ogiltig eller omöjlig att efterleva, ska de andra parterna fortfarande gälla. Om en skiljedom eller domstol beslutar att någon av provisionerna i detta avtal om skiljedom är ogiltig eller omöjlig att efterleva, då ska hela den provisionen vara ogiltig. Resten av avtalet och dess sektion om lagtvister ska fortsätta att gälla.

FRAMTIDA ÄNDRINGAR I AVTALET OM SKILJEDOM

Med undantag av motsägelser i användarvillkoren accepterar du och vi att eventuella ändringar som sker i detta avtal om skiljedom (annat än ändring av adress eller länkar som inkluderas häri) i framtiden inte ska gälla för anspråk som tidigare skickats i ett lagligt förhör mot Chatrandom. Ändringen ska gälla för alla andra tvister eller anspråk som styrs av detta avtal om skiljedom som har uppstått eller kan uppstå mellan dig och Chatrandom. Vi kommer att informera dig om ändringar i detta avtal om skiljedom genom att informera om ändringarna på Chatrandom.com minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft, samt via e-post.

 

ÖVRIGT

DELTAGANDE I ERBJUDANDEN

Då och då kan tjänsten inkludera reklam som erbjuds av tredje parter. Du kan ingå korrespondens med eller delta i erbjudanden från dessa annonsörer som visar deras produkter eller tjänster. All sådan korrespondens eller erbjudanden, inklusive leverans av och betalning för varor och tjänster, och andra villkor, garantier eller representationer relaterade till sådan korrespondens eller erbjudanden, är uteslutande mellan dig och annonsören. Vi antar inget ansvar och inga skyldigheter för någon del av sådan korrespondens eller deltagande i erbjudanden.

INTERNATIONELL ANVÄNDNING

Genom att ladda ner eller använda mjukvaran representerar och garanterar du att du inte befinner dig inom ett juridiskt område där användningen av tjänsten är förbjuden enligt lagar, regleringar eller exportkontroller. Även om tjänsten är tillgänglig i hela världen representerar vi inte att material på tjänsten är lämpligt eller tillgängligt för användning inom ditt juridiska område, och tillgång till innehållet eller tjänsten via territorier där innehållet är olagligt är förbjuden. De som väljer att använda tjänsten från andra platser gör så på eget initiativ och ansvarar själva för att de lever upp till lokala lagar. Alla erbjudanden om en tjänst och/eller information som ges i samband med tjänsten är ogiltiga på platser där de är förbjudna.

UPPSÄGNING AV ANVÄNDNING

Du accepterar att vi kan, efter eget gottfinnande, avsluta eller säga upp din tillgång till hela eller delar av tjänsten utan förvarning och oavsett anledning, inklusive men inte begränsat till brott mot användarvillkoren. Misstänkt bedrägeri, missbruk eller illegala aktiviteter kan vara grund för uppsägning och vidarebefordras till lämpligt rättsväsende.

Vid avslutning eller uppsägning, oavsett anledning, upphör din rätt att använda tjänsten omedelbart om inget annat är överenskommet, och du accepterar att vi direkt kan avaktivera eller radera ditt konto och all tillhörande information och filer i ditt konto och/eller spärra framtida tillgång till filerna och tjänsten. Vi ska inte hållas ansvariga inför dig eller någon tredje part för skador som uppstår till följd av uppsägning eller avslut eller andra åtgärder som vi vidtar i samband med dessa användarvillkor, så väl som att ditt ansvar för eventuella obetalda avgifter ska fortsätta gälla efter upphörande.

NOTISER

Alla notiser till en part ska vara i skrift och ska ske via antingen e-post eller vanlig post. Notiser till oss måste skickas med "Customer Service" som mottagare via [email protected]. Notiser eller notifieringar kan skickas antingen via själva plattformen eller till en mejladress i den mån du har registrerat en med oss. Vi kan dessutom visa notiser eller meddelanden via tjänsten för att informera dig om ändringar i tjänsten eller andra viktiga händelser, och sådan information ska ses som en notis till dig.

Alla notiser eller kommunikation under dessa användarvillkor ska anses ha levererats till den mottagande parten vid det leveransdatum som skickats till dig.

Genom att acceptera dessa användarvillkor och använda tjänsten accepterar du att du har gett ditt samtycke till att motta sådana notiser. För att frånsäga dig all kommunikation kan du justera inställningarna i ditt konto om sådana finns, eller på de vis som beskrivs i vår Integritetspolicy..

GENERELLT

Du har mottagit policyn för accepterat användande och går med på att inte sälja, reproducera, kopiera eller använda någon del av tjänsten i kommersiellt syfte, och inte heller försöka spamma eller på annat vis störa eller påverka tjänsten.

Provisionerna i dessa användarvillkor ska vara avskiljbara. Om av någon anledning en provision i dessa användarvillkor ska anses ogiltig eller omöjlig att träda i kraft i sin helhet eller i delar inom något juridiskt område ska sådan provision inom det juridiska området vara ineffektivt i den utsträckning att det inte påverkar giltigheten i något annat juridiskt område eller någon annan provision inom villkoren.

Inga gemensamma partnerskap, anställningar eller agenturrelationer existerar mellan dig och Chatrandom som resultat av dessa villkor. Ett misslyckande från Chatrandoms sida att efterleva en rätt eller provision i dessa villkor ska inte ses som en uppsägning av sådana rättigheter om det inte har accepterats av Chatrandom i skrift.

Utöver ursäkter i enlighet med gällande lagar ska vi inte ursäktas från ansvar till följd av brist på leverans eller försening i leverans av produkter eller tjänster som är tillgängliga genom tjänsten om det uppstår till följd av en händelse som är bortom vår rimliga kontroll, oavsett om händelsen är förutsägbar eller ej av endera part, inklusive men inte begränsat till arbetskraftstörningar, krig, brand, olyckor, väder, oförmåga till säker transport, myndighetsageranden eller regleringar, och andra anledningar eller händelser bortom vår rimliga kontroll, oavsett om de liknar de som nämns ovan eller ej.

Användarvillkoren, tillsammans med andra gällande policies, utgör hela avtalet mellan dig och Chatrandom.

Ett misslyckande att efterleva en provision i dessa användarvillkor eller relaterade rättigheter ska inte utgöra en frånsägning från den provisionen eller rättigheten.

De policies som publicerats på vår hemsida kan ändras då och då. Ändringar sker när vi publicerar dem genom Chatrandom-tjänsten.